Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

İstanbul – Ek Zorunlu Yer Değiştirme Başvuruları

İstanbul – Ek Zorunlu Yer Değiştirme başvuruları

Eğitim Kurumu Yöneticileri Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayanlar için yeni atama başvuruları 30/09/2011 – 03/10/2011 tarihleri arasında alınacaktır.

Boş kontenjanlar için tıklayınız.

30 Eylül 2011 Posted by | MEB, Ogretmen, yonetici | , | Yorum bırakın

Okul Öncesi Etkinlikleri – Anasayfa

öncesi etkinlikleri, okul öncesi eğitimin önemi, okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi dersleri, okul öncesi ders etkinlikleri, anasınıfı oyunları, okul öncesi öğrencilerine oynatılabilecek oyunlar, okul öncesi öğrencilerine anlatılabilecek masallar, okul öncesi öğretmenleri için materyaller, okul öncesi öğretmenliği öğrencileri için ders notları, anaokulu öğrencileri için etkinlikler

36-72 Aylık Çocukların Eğitimleri İçin Belirlenen Amaç ve Kazanımlar
Sistematik Gözlem Formu – Okul Öncesi

Çocuk Gelişim Alanları – 36-48 Aylık Çocuklar 
Çocuk Gelişim Alanları – 48-60 Aylık Çocuklar 
Çocuk Gelişim Alanları – 60-72 Aylık Çocuklar 

36-60 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri
60-72 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri

Hayal Gücü ve Beceri Geliştiren Boyama Etkinlikleri
Etkili Masal Anlatma Teknikleri

Okul Öncesi Çocuklarına Bilmeceler
Okul Öncesi Çocuklarına Tekerlemeler

Okul Öncesi Dönemde Aile
Okul Öncesi Çocuğunun İhtiyaçları
Çalışan Anne-Baba ve Çocuk
Aile İçi İletişimi Geliştirmek İçin Yazlık Öneriler

Sünger Bob Çocukların Zihin Gelişimine Zararlı

29 Eylül 2011 Posted by | ders notlari, Etkinlikler, Ogretmen, okul oncesi | , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Müdür Yardımcılığı Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Sonuç Listesi

İstanbul ili Yönetici Zorunlu Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı.

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Sonuç Listesi

tıklayınız.

29 Eylül 2011 Posted by | MEB, Ogretmen, yonetici, İstanbul | , , , | Yorum bırakın

Eğitim Birsen Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı-2 Soru ve Cevapları

2011-2012 2011 Eğitim Birsen müdür yardımcılığı deneme soru ve cevapları indir,2011-2012 2011 Eğitim Birsen müdür yardımcılığı deneme soru ve cevapları 2011

Eğitim Birsen Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

27 Eylül 2011 Posted by | MEB, Ogretmen, yonetici | , , , | Yorum bırakın

Fizik Dersi Konu Başlıkları

9. sınıf fizik dersi konu anlatımı, fizik dersi ders notları, fen bilimleri konu anlatımları, 10. sınıf fizik konu anlatımı YGS soru çöz, LYS hazırlık, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf fizik dersi, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf Fen ve Teknolojileri dersi konu başlıkları

İlköğretim Dersleri

27 Eylül 2011 Posted by | ders notlari, konu anlatimi, Ogretmen | , , , | Yorum bırakın

Desimal Dosya Anahtarı

2011-2012 desimal dosya anahtarı indir,2011-2012 desimal dosya anahtarı desimal dosya anahtarı download,desimal dosya anahtarı ara,desimal dosya anahtarı bul,desimal dosya anahtarı sunusu,desimal dosya anahtarı oku,desimal dosya anahtarı izle,desimal dosya anahtarı açıklaması indir,desimal dosya anahtarı dosyasını indir,desimal dosya anahtarı açıklaması,desimal dosya anahtarı,desimal dosya anahtarı nedir?
DESİMAL DOSYA ANAHTARI
                                                                                                                                                                            İÇİNDEKİLER
(000) GENEL İŞLER
                000.0      GENEL
                000.1      Yanlış Evrakın İadesi.
                000.2      Başka Bakanlık veya müesseselerden gelen ve ana konularımızı ilgilendirmeyen genel
                                mahiyetteki genelgeler.
010.        İSTATİSTİKLER
                                010.    Genel.
                                011.    Memurlarla ilgili istatistikler.
                                012-    Öğretmenlerle ilgili istatistikler.
                                013.    Öğrencilerle ilgili istatistikler.
                                014.    Eğitim ve sınavlarla ilgili istatistikler.
                                0.15.   Kütüphane,İzcilik ve yayın ile ilgili istatistikler.
                                0.16.   Sağlık işleri ile ilgili istatistikler.
                                0.17.   Malzeme ile ilgili istatistikler.
                                0.18.   Genel nüfus ile ilgili istatistikler.
                                0.19.   Yukarıdaki kademeler dışında kalan istatistikler.
                0.20.       UMUMİ MAHİYETTEKİ YAZIŞMALAR
                                0.21.   Umumi mahiyetteki anketler.
                                022.    Yerli ve yabancı teşkilat veya şahıslar tarafından Bakanlığımıza ait işler hakkında
                                            bilgi istenmesi konusunda yazışmalar.
                0.30.       KANUN TASARILARI
                                0.30.   Genel.
                                0.31.   Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarıları.
                                0.32.   Mütalaa alınmak üzere diğer Bakanlıklardan gelen kanun tasarıları.
                0.40.       TÖRENLER (Tören adlarına göre dosya gömlekleri açılır)
                0.50.       TATİL GÜNLERİ,MÜSAMERELER,MÜSABAKALAR,MÜKAFATLAR
                                0.50.   Genel
                                0.51.   Yönetmelik konusu dışında resmi,mahalli veya olağanüstü tatiller.
                                0.52.   Müsamereler.
                                0.53.   Müsabakalar.
                                0.54.   Mükafatlar.
                0.60.       UMUMİ MAHİYETTEKİ GEZİLER VE ZİYARETLER
                                0.60.   Genel.
                                0.61.   Yurt içinde yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.62.   Yurt dışında yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.63.   Yabancıların yurdumuzda yapacakları tetkik seyahatleri.
                0.70.       DERNEKLERLE YAZIŞMALAR (Her çeşit öğretmen veya öğrenci teşekküleri,okul-aile
                                birlikleri,yardım sandıkları,işçi sigortaları,dernek ve kurumlar gibi müesseselerle umumi
                                mahiyette yazışmalar.Teşekküllerin adlarına göre ayrı ayrı gömlekler açılarak alfabetik tasnif
                                yapılır.)
                                0.71.   Yabancı memleketlerin Türkiye’deki kültür dernekleri.
100 MUHASEBE
                100.        Genel.
                110.        BÜTÇE İLE İLGİLİ MUAMELELER.
                                111.    Bütçenin hazırlanması ile ilgili muameleler.
                                112.    Bütçe tasdik edildikten sonra yapılan muameleler.
                                            112.1      Bölüm ve maddeler arası aktarma işleri.
                                            112.2      Bütçe gelir-gider kayıt edilmesiyle ilgili işler.
                                                            112.21                      Yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler için diğer Bakanlık
                                                                              müessese bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devre
                                                                              dilen ödenek gelir ve gider kayıt işleri.
                                                            112.23                      Mahalli idare bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen
                                                                              ödeneklerle ilgili muameleler.
                                                            112.231.  Belediye bütçelerinden.
                                                            112.232.  İl ve özel idare bütçelerinden.
                112.3.     Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden İl ve Özel idare bütçelerine yapılan yardım.
                113.        Şahısların veya kurumların Bakanlığa veya müesseselere yaptıkları para yardımları.
                120.        ÖDENEK,KADRO GÖNDERME VE İSTEME,KADRO VE ÖDENEĞİN TENKİS VE
                                TAHSİS İŞLERİ.
                120.        Genel.
                121.        Şahıslarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                121.1  Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerinin gönderme ve istenmesi (aylıklar,ücret
                                                            ler,emekli keseneği ek görev ödenekleri.)
                                121.2  Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin gönderme ve istenmesi
                                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri,
                                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,buna
                                                            benzer kadro dışı ödenekler.)
                122.        Genel gider ödenekleri gönderme ve istenmesi.(her derecedeki okullar,yetiştirme
                                yurtları,rasathane,kamp giderleri,törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü
                                giderleri üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenci bursları,yayın giderleri,
                                fuar ve sergi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim
                                ile ilgili giderler,bunlara benziyen diğer ödenekler.)
                123.        Genel giderler dışındaki yönetim giderleriyle ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                (büro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta ve telgraf-telefon giderleri,kira be-
                                deli-taşıt giderleri,mahkeme masraf ve harçlar) bunlara benzer giderler.
                124.        Genel gider ödenekleri dışında olan istimlak,bina ve arsa satın alma onarım ve inşaat
                                ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazışmalar.Maliye ve Bayın-
                                dırlık Bakanlıkları bütçelerinden yapılan yardımlar.
                125.        Yardımlar (Devlet hesabına okutulan öğrencilerin masrafları ile prevantoryum-sanator
                                yuma,özel okullara,kurumlara,gençlik teşkilatına,UNESKO Milli Komisyonuna, yardım)
                126.        Sermaye tahsisleriyle ilgili yazışmalar (sanat okulları,yetiştirme yurtları,Devlet kitap-
                                ları döner sermayeleri gibi sermaye tahsisleri ve istenmesi,sermaye olarak temin edilen
                                ödeneğin veya ayniyatın mütedavil sermayeye verilmesine ait işlemler.)
                130.        ÖDENEKLERİN SARFI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
                                130.    Genel
                                131.    Şahıslarla ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.
                                131.1  Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.(aylıklar,ücret-
                                            ler,emekli keseneği,ek görev ücretleri,bordrolar)
                                131.2  Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin sarfiyatına ait işlemler
                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri
                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,
                                            bunlara benzer kadro dışı ödenekler sarfiyatı.)
                132.        Genel gider ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(her derecede okullar,yetiştirme yurt-
                                ları,rasathane,kamp giderleri törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü giderleri,
                                üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenciler bursları,yayın giderleri,fuar ve ser-
                                gi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim ile ilgili gi-
                                derler,bunlara benzer giderlerin sarfiyat işlemleri.)
                133.        Genel gider ödenekleri dışındaki yönetim ödeneklerinin sarfiyatı ile ilgili işlemler. (bü
                                ro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta-telgraf ve telefon giderleri,kira bedel
                                leri,taşıt giderleri,kira bedelleri,taşıt giderleri,mahkum masraf ve harçları,bunlara ben-
                                zer giderler sarfiyatı ile ilgili işlemler.)
                134.        Genel gider dışında kalan istimlak ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler (bina ve arazi
                                satın alma,onarım,inşaat,tesisat ödenekleri,Maliye ve Bayındırlık Bakanlığının yardım
                                ödenekleri sarfiyat işlemleri.)
                135.        Yardım ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(Devlet hesabına okutulan öğrencilerin
                                masraflarıyla,prevantoryum-sanatoryuma,özel okullara,gençlik teşkilatına,kurumlara,
                                UNESKO Milli Komisyonunu,Halk dershanelerine,yardım tahsisatının sarfiyatı ile
                                ilgili işlemler.)
                136.        Sermaye tahsislerinin sarfiyatı ile ilgili yazışmalar,(sanat okulları,yetiştirme yurtları,
                                Devlet kitaplığı döner sermayeleri ve verilen ödeneklerin bu sermayelere intikali için
                                yapılan işlemler.)
                137.        Ödeneğin dövize tahvil işlemleri.
                138.        Korunmaya muhtaç çocuklara ait yetiştirme yurtlarının mensup oldukları mahallerden
                                tahsil olunacak iştirak hisseleri hakkında çeşitli yazışmalar.)
                140.        PANSİYON,BAŞKA MÜESSESE VE TEŞKİLATLA İLGİLİ HESAPLAR.(TAKSİT
                                ARTIKLARI,AKTARMALAR,CETVELLER VESAİRE.)
                150.        DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ.
                                183.    Zaman idare hesapları.
Devamı için tıklayınız

26 Eylül 2011 Posted by | MEB, Ogretmen, yonetici | , , , , , | Yorum bırakın

1. Sınıf Matematik Dersi Etkinlikleri

BİRİNCİ SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA SAYFALARI
1. Sınıf, Noktaları Birleştirme ve Boyama Çalışmaları (10,20 ve 50’ye Kadar) 
1. Sınıf, Resimlerle Toplama Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Resimlerle Toplama Etkinliği 2, Çalışma Sayfası 
1. Sınıf, Sayı Doğrusu Alıştırmaları Etkinliği, Çalışma Sayfası 
1. Sınıf, Örüntü Alıştırmaları Etkinliği, Çalışma Sayfası 
1. Sınıf, Çarpma Alıştırmaları Etkinliği (27 Sayfa-Bol Örnekli), Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Toplama Etkinlikleri (Alt alta Yan yana), Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Toplama İşlemleri (Alt alta), Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Zihinden Toplama Alıştırmaları, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Zihinden Toplama Alıştırmaları, Çalışma Sayfası 2
1. Sınıf, Verilmeyen Toplamları Bulma, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Verilmeyen Toplamları Bulma, Çalışma Sayfası 2

Okumaya devam et

26 Eylül 2011 Posted by | 1. sınıf, ders notlari, Etkinlikler, konu anlatimi, Matematik Dersi, Ogretmen | , , , , , , , , | 1 Yorum

1. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlikleri

sınıf konu anlatımları, 1. sınıf Türkçe konu anlatımları, 1. sınıf Türkçe etkinlikleri, 1. sınıf Türkçe ders sunuları, 1. sınıf Türkçe çalışma sayfaları, 1. sınıf Türkçe çalışma yaprakları, 1. sınıf türkçe etkinlikleri
1. Sınıf Çizgi Çalışmaları
Serbest Çizgi Çalışmaları Örnekleri
Düzenli Çizgi Çalışmaları Örnekleri

1. Sınıf Metin Çalışmaları
1. Sınıf Metinleri 1. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 2. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 3. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 4. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 5. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 6. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 7. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 8. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 9. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 10. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 11. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 12. Etkinlik
1. Sınıf Metinleri 13. Etkinlik

1. Sınıf Okuduğunu Anlama Testleri
1. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi – 1
1. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi – 2
1. Sınıf Okuduğunu Anlama Testi – 3

Ses Grupları Konuları
Ses Grupları Tablosu
1. Grup Harfleri (e-l-a-t) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı
2. Grup Harfleri (i-n-o-r-m) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı
3. Grup Harfleri (u-k-ı-y-s-d) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı
4. Grup Harfleri (ö-b-ü-ş-z-ç) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı
5. Grup Harfleri (g-c-p-h) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı
6. Grup Harfleri (ğ-v-f-j) Hece, Kelime ve Metinleri, Konu Anlatımı

1. Sınıf Ses Takvimi 2011 – 2012 Gün Gün

Etkili Masal Anlatma Teknikleri

1. Sınıf 5N1K Etkinlikleri (5N1K Sorularıyla Desteklenmiş Okuma Metinleri)
5N1K Etkinliği 1
5N1K Etkinliği 2
5N1K Etkinliği 3

PowerPoint (ppt) Ders Sunuları
İsimler
1. Sınıflar için hazırlanmış, özel ve cins isimleri anlatan, fotoğraflarla zenginleştirilmiş bir PowerPoint sunusu.

Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Cümle Konusu Konu Anlatımı, Konu ile İgili Alıştırmalar, Konu ile İlgili Test Soruları
1. Sınıf, Cümle Oluşturma Etkinliği, Çalışma Yaprağı
1. Sınıf, Cümle Oluşturma Etkinliği 2, Çalışma Yaprağı
1. Sınıf, Cümle mi, Cümle Değil mi? Etkinliği, Çalışma Yaprağı
1. Sınıf, Cümle mi, Cümle Değil mi? Etkinliği 2, Çalışma Yaprağı 
1. Sınıf, Cümle ve Kelime Etkinliği, Kelimleri Doğru Yazalım, Çalışma Yaprağı
1. Sınıf, Hece, Kelime, Cümle Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Kelime Bilgisi Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Yaşamımdaki Adlar Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Adlarla Neden-Çünkü Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Özel İsimleri Bulalım Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Kaç Harf Var? Etkinliği, Çalışma Sayfası
1. Sınıf, Resimle İlgili Kelime Yaz Etkinliği (100 Resim, 100 Kelime), Çalışma Sayfası

26 Eylül 2011 Posted by | 1. sınıf, ders notlari, Etkinlikler, konu anlatimi | , , | Yorum bırakın

1. Sınıf Çizgi Çalışmaları Etkinlikleri

sınıf çizgi çalışması düzenli serbest, 1. sınıf düzenli çizgi çalışması, 1. sınıf düzenli çizgi çalışması, çizgi çalışmaları etkinlikleri,1. Sınıf Çizgi Çalışmaları

1. Sınıflar İçin Düzenli Çizgi Çalışmaları Örnekleri, Etkinlikleri

Düzenli Çizgi Çalışmaları Örnekleri

1. Sınıflar İçin Serbest Çizgi Çalışmaları Örnekleri, Etkinlikleri

Serbest Çizgi Çalışmaları Örnekleri

 

21 Eylül 2011 Posted by | 1. sınıf, Etkinlikler | , , , , , , , , | Yorum bırakın

Yeni Açılan Eğitim Kurumlarına Atama Sonuçları Açıklandı

İlimizde Yeni açılan Kurumlara atanan öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.
İstanbul İli Yeni Açılan Eğitim Kurunlara Atama Sonuçlarını görmek için tıklayınız

21 Eylül 2011 Posted by | Ogretmen, İstanbul | , | Yorum bırakın