Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Desimal Dosya Anahtarı

2011-2012 desimal dosya anahtarı indir,2011-2012 desimal dosya anahtarı desimal dosya anahtarı download,desimal dosya anahtarı ara,desimal dosya anahtarı bul,desimal dosya anahtarı sunusu,desimal dosya anahtarı oku,desimal dosya anahtarı izle,desimal dosya anahtarı açıklaması indir,desimal dosya anahtarı dosyasını indir,desimal dosya anahtarı açıklaması,desimal dosya anahtarı,desimal dosya anahtarı nedir?
DESİMAL DOSYA ANAHTARI
                                                                                                                                                                            İÇİNDEKİLER
(000) GENEL İŞLER
                000.0      GENEL
                000.1      Yanlış Evrakın İadesi.
                000.2      Başka Bakanlık veya müesseselerden gelen ve ana konularımızı ilgilendirmeyen genel
                                mahiyetteki genelgeler.
010.        İSTATİSTİKLER
                                010.    Genel.
                                011.    Memurlarla ilgili istatistikler.
                                012-    Öğretmenlerle ilgili istatistikler.
                                013.    Öğrencilerle ilgili istatistikler.
                                014.    Eğitim ve sınavlarla ilgili istatistikler.
                                0.15.   Kütüphane,İzcilik ve yayın ile ilgili istatistikler.
                                0.16.   Sağlık işleri ile ilgili istatistikler.
                                0.17.   Malzeme ile ilgili istatistikler.
                                0.18.   Genel nüfus ile ilgili istatistikler.
                                0.19.   Yukarıdaki kademeler dışında kalan istatistikler.
                0.20.       UMUMİ MAHİYETTEKİ YAZIŞMALAR
                                0.21.   Umumi mahiyetteki anketler.
                                022.    Yerli ve yabancı teşkilat veya şahıslar tarafından Bakanlığımıza ait işler hakkında
                                            bilgi istenmesi konusunda yazışmalar.
                0.30.       KANUN TASARILARI
                                0.30.   Genel.
                                0.31.   Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarıları.
                                0.32.   Mütalaa alınmak üzere diğer Bakanlıklardan gelen kanun tasarıları.
                0.40.       TÖRENLER (Tören adlarına göre dosya gömlekleri açılır)
                0.50.       TATİL GÜNLERİ,MÜSAMERELER,MÜSABAKALAR,MÜKAFATLAR
                                0.50.   Genel
                                0.51.   Yönetmelik konusu dışında resmi,mahalli veya olağanüstü tatiller.
                                0.52.   Müsamereler.
                                0.53.   Müsabakalar.
                                0.54.   Mükafatlar.
                0.60.       UMUMİ MAHİYETTEKİ GEZİLER VE ZİYARETLER
                                0.60.   Genel.
                                0.61.   Yurt içinde yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.62.   Yurt dışında yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.63.   Yabancıların yurdumuzda yapacakları tetkik seyahatleri.
                0.70.       DERNEKLERLE YAZIŞMALAR (Her çeşit öğretmen veya öğrenci teşekküleri,okul-aile
                                birlikleri,yardım sandıkları,işçi sigortaları,dernek ve kurumlar gibi müesseselerle umumi
                                mahiyette yazışmalar.Teşekküllerin adlarına göre ayrı ayrı gömlekler açılarak alfabetik tasnif
                                yapılır.)
                                0.71.   Yabancı memleketlerin Türkiye’deki kültür dernekleri.
100 MUHASEBE
                100.        Genel.
                110.        BÜTÇE İLE İLGİLİ MUAMELELER.
                                111.    Bütçenin hazırlanması ile ilgili muameleler.
                                112.    Bütçe tasdik edildikten sonra yapılan muameleler.
                                            112.1      Bölüm ve maddeler arası aktarma işleri.
                                            112.2      Bütçe gelir-gider kayıt edilmesiyle ilgili işler.
                                                            112.21                      Yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler için diğer Bakanlık
                                                                              müessese bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devre
                                                                              dilen ödenek gelir ve gider kayıt işleri.
                                                            112.23                      Mahalli idare bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen
                                                                              ödeneklerle ilgili muameleler.
                                                            112.231.  Belediye bütçelerinden.
                                                            112.232.  İl ve özel idare bütçelerinden.
                112.3.     Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden İl ve Özel idare bütçelerine yapılan yardım.
                113.        Şahısların veya kurumların Bakanlığa veya müesseselere yaptıkları para yardımları.
                120.        ÖDENEK,KADRO GÖNDERME VE İSTEME,KADRO VE ÖDENEĞİN TENKİS VE
                                TAHSİS İŞLERİ.
                120.        Genel.
                121.        Şahıslarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                121.1  Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerinin gönderme ve istenmesi (aylıklar,ücret
                                                            ler,emekli keseneği ek görev ödenekleri.)
                                121.2  Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin gönderme ve istenmesi
                                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri,
                                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,buna
                                                            benzer kadro dışı ödenekler.)
                122.        Genel gider ödenekleri gönderme ve istenmesi.(her derecedeki okullar,yetiştirme
                                yurtları,rasathane,kamp giderleri,törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü
                                giderleri üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenci bursları,yayın giderleri,
                                fuar ve sergi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim
                                ile ilgili giderler,bunlara benziyen diğer ödenekler.)
                123.        Genel giderler dışındaki yönetim giderleriyle ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                (büro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta ve telgraf-telefon giderleri,kira be-
                                deli-taşıt giderleri,mahkeme masraf ve harçlar) bunlara benzer giderler.
                124.        Genel gider ödenekleri dışında olan istimlak,bina ve arsa satın alma onarım ve inşaat
                                ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazışmalar.Maliye ve Bayın-
                                dırlık Bakanlıkları bütçelerinden yapılan yardımlar.
                125.        Yardımlar (Devlet hesabına okutulan öğrencilerin masrafları ile prevantoryum-sanator
                                yuma,özel okullara,kurumlara,gençlik teşkilatına,UNESKO Milli Komisyonuna, yardım)
                126.        Sermaye tahsisleriyle ilgili yazışmalar (sanat okulları,yetiştirme yurtları,Devlet kitap-
                                ları döner sermayeleri gibi sermaye tahsisleri ve istenmesi,sermaye olarak temin edilen
                                ödeneğin veya ayniyatın mütedavil sermayeye verilmesine ait işlemler.)
                130.        ÖDENEKLERİN SARFI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
                                130.    Genel
                                131.    Şahıslarla ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.
                                131.1  Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.(aylıklar,ücret-
                                            ler,emekli keseneği,ek görev ücretleri,bordrolar)
                                131.2  Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin sarfiyatına ait işlemler
                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri
                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,
                                            bunlara benzer kadro dışı ödenekler sarfiyatı.)
                132.        Genel gider ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(her derecede okullar,yetiştirme yurt-
                                ları,rasathane,kamp giderleri törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü giderleri,
                                üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenciler bursları,yayın giderleri,fuar ve ser-
                                gi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim ile ilgili gi-
                                derler,bunlara benzer giderlerin sarfiyat işlemleri.)
                133.        Genel gider ödenekleri dışındaki yönetim ödeneklerinin sarfiyatı ile ilgili işlemler. (bü
                                ro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta-telgraf ve telefon giderleri,kira bedel
                                leri,taşıt giderleri,kira bedelleri,taşıt giderleri,mahkum masraf ve harçları,bunlara ben-
                                zer giderler sarfiyatı ile ilgili işlemler.)
                134.        Genel gider dışında kalan istimlak ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler (bina ve arazi
                                satın alma,onarım,inşaat,tesisat ödenekleri,Maliye ve Bayındırlık Bakanlığının yardım
                                ödenekleri sarfiyat işlemleri.)
                135.        Yardım ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(Devlet hesabına okutulan öğrencilerin
                                masraflarıyla,prevantoryum-sanatoryuma,özel okullara,gençlik teşkilatına,kurumlara,
                                UNESKO Milli Komisyonunu,Halk dershanelerine,yardım tahsisatının sarfiyatı ile
                                ilgili işlemler.)
                136.        Sermaye tahsislerinin sarfiyatı ile ilgili yazışmalar,(sanat okulları,yetiştirme yurtları,
                                Devlet kitaplığı döner sermayeleri ve verilen ödeneklerin bu sermayelere intikali için
                                yapılan işlemler.)
                137.        Ödeneğin dövize tahvil işlemleri.
                138.        Korunmaya muhtaç çocuklara ait yetiştirme yurtlarının mensup oldukları mahallerden
                                tahsil olunacak iştirak hisseleri hakkında çeşitli yazışmalar.)
                140.        PANSİYON,BAŞKA MÜESSESE VE TEŞKİLATLA İLGİLİ HESAPLAR.(TAKSİT
                                ARTIKLARI,AKTARMALAR,CETVELLER VESAİRE.)
                150.        DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ.
                                183.    Zaman idare hesapları.
Devamı için tıklayınız

26 Eylül 2011 - Posted by | MEB, Ogretmen, yonetici | , , , , ,

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: