Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

S Sesi Etkinlikleri; Hece, Kelime, Cümle ve Metinler (1. Sınıf)

“S” Sesi ile İlgili Heceler

es
as
is
os
us
ıs
se
sa
si
so
su

Devamı İçin Tıklayınız ==> S Sesi Etkinlikleri; Hece, Kelime, Cümle ve Metinler (1. Sınıf)

31 Aralık 2011 Posted by | 1. sınıf, Etkinlikler | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Rehberlik Servisi Görselleri, Rehberlik Panosuna Asılabilecek Afişler

Devamı İçin Tıklayın

30 Aralık 2011 Posted by | Rehberlik | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Türkiye Kupası Kuraları Çekildi 2011-2012

Futbolda 2011- 2012 sezonunda oynanan Türkiye Kupası’ndaki 3. tur eşleşmeleri belli oldu.

Ataköy’deki Olimpiyatevi yapılan kura çekilişine federasyon temsilcileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda küçük numarayı çeken takım ev sahibi olarak belirlendi.

Devamı İçin Tıklayınız

28 Aralık 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Yorum bırakın

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)
03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” uyarınca Özürlü Memur Seçme Sınavı Merkezimiz tarafından yapılacaktır.

2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin başvuru, başvuru merkezleri, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme vb. bilgiler daha sonra Merkezimiz tarafından adayların bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

26 Aralık 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Serbest Etkinlikler Ocak Ayı Faaliyet Planı 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

…………….…… İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

5. SINIFLAR SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ AYLIK FAALİYET PLANI

Hafta: 3

Ders Saati: 9

Kazanımlar:

  • Okuduğu metni türüne uygun okur. Kurallara uygun sessiz okur.
  • Kültürel öğelere örnekler verir.
  • Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler hazırlar.
  • Okuduğu metni türüne uygun okur. Kurallara uygun sessiz okur.
  • Kültürel değerlerin/mirasın, somut ve soyut olarak sınıflandırılabileceğini ifade eder.
  • Bir masal ya da hikâyeyi jest ve mimik kullanarak anlatır.
  • Okuduğu metni türüne uygun okur. Kurallara uygun sessiz okur.
  • İstanbul’un kültürel/tarihsel konumunu ayırt eder.
  • Seviyesine uygun bir filmi seyreder ve çıkarımlarda bulunur.

Faaliyet Planı’nı tablo halinde indirmek için tıklayın ==> Ocak Ayı Faaliyet Planı

26 Aralık 2011 Posted by | 5. Sınıf, Etkinlikler, MEB, Ogretmen, Serbest Etkinlik, İstanbul | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Atatürk’ten Sonra Türkiye İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: 2. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
1.      2. Dünya Savaşı(1939 – 1945)
    a.      Dünya Savaşı’nın Nedenleri
    b.       Savaşın Gelişimi
    c.        Savaşın Sona Ermesi
2.       2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
3.    Türkiye’nin Savaştaki Tutumu
4.       İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Alınan Önlemler
5.    Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesi
6.       Soğuk Savaş (Çatışma Yok Ama…)
    a.       Truman Doktrini Ve Marshall Planı
7.       NATO’nun Kurulması
    a.       Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması
8.       Kore Savaşı
9.       İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Gelişmesi
    a.       İnsan Haklarını Koruyan Uluslararası Sözleşmeler
    b.       İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
    c.        Kişisel Ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966)
    d.       Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
    e.        İşkencenin Ve İnsani Olmayan Ya Da Küçültücü Ceza Ve Muamelenin Önlenmesine     Dair Avrupa Sözleşmesi
    f.        Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
    g.       Çocuk Hakları Sözleşmesi
    h.       Helsinki Sonuç Belgesi
10.    Türk Silahlı Kuvvetleri
    a.       Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Görevleri
    b.       Türk Ordusu Kıbrıs’ta
    c.        Dünya Barışına Katkı
11.    Hedef Türkiye
    a.       Ülkemizin Karşı Karşıya Olduğu Tehditlerden Ba­zıları Şunlardır:
    b.       Misyonerlik
    c.        Bölücü Unsurların Faaliyetleri
    d.       Terörizm, Terör Örgütleri,
    e.        İrticai Faaliyetler
    f.        Bölücülük Ve İrtica İle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler
12.    SSCB Dağıldıktan Sonra
13.    Körfez’de Savaş
    a.       1.Körfez Savaşı
    b.       2. Körfez Savaşı
    c.        Körfez Savaşlarında Türkiye’nin Tutumu
    d.       Körfez Savaşlarının Türkiye’ye Etkileri
14.    Türkiye’nin    Enerji Politikası
    a.       Baku – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi
    b.       Nabucco Projesi
    c.        Gap Projesi
15.    Doğal Kaynaklardan Verimli Yararlanma
    a.       Ülkemizdeki Doğal Kaynakların Verimli Kullanıl­masıyla İlgili Projelerden Bazıları
    b.       Su
    c.        Petrol
    d.       Bor
    e.        Toryum
16.    Avrupa Birliği’ne Doğru
    a.       Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri
    b.       Avrupa Birliği
    c.        Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler

23 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Başbakan Erdoğan Fransa’ya Karşı Yaptırımları Açıkladı

Fransa Meclisi’nde Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanımayanlara yönelik hapis cezası ve para cezası öngören kanun teklifi kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; Fransa’ya uygulanacak yaptırımları açıkladı. İşte o konuşma:

Fransa ile ilişkilerimiz gözden geçiriyoruz. Bundan sonra Fransa tavrına göre biz de tedbirlerimizi hayata geçireceğiz.

1. Şu anda istişareler için büyükelçimizi Ankara’ya çağırıyoruz.

2.Şu andan itibaren ikili düzeyde gerçekleştirilmesi gereken seminer, eğitim, kurs gibi faaliyetleri iptal ediyoruz.

3. Avrupa Birliği çerçevesinde Fransa ile işbirliğine gitmeyeceğiz.

4. Fransa ile hertürlü siyasi istişareyi durduruyoruz.

5. Askeri faaliyetler ve tatbikatları iptal ediyoruz. Askeri uçuşlar için toplam veriler 3 uçuş ve inişleri iptal ediyoruz.

6. Her uçuş için ayrı izin uygulamasına geçiyoruz.

7. Askeri gemilerin liman ziyaretleri için izin başvurularını bugünden itibaren reddediyoruz.

8. Türkiye-Fransa ekonomik toplantısına katılmıyor bu toplantıyı gerçekleştirmiyoruz.

Altını çizerek ifade ediyorum. Bu ilk aşamadır. Bunun devamı da gelecektir.

Konuşmanın Devamı İçin Tıklayın

22 Aralık 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Yorum bırakın

TEFBİS Giriş

Sayı        :    B.08.0.SGB.0.80.00.00.700.03/7594                                                               17/11/2011

Konu      :    TEFBİS

Bilindiğiüzere Bakanlığımızda “TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007)”çerçevesinde “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi” (TEFBİS) uygulamayageçirilmiştir.

Projeninamacı; Türkiye’de yerleşim birimleri bazında eğitime yapılan her türlü ayni venakdi harcamaları kayıt ve kontrol altına almak, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir gelir ve gider bilgi sistemioluşturmak, öğrenci başına yapılan harcamaları tespit etmek, uluslararası kuruluşlara üye ülkelerle karşılaştırılabilir göstergeler elde etmek,merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan kamu kaynağının daha etkin veverimli kullanarak, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaktır. Okumaya devam et

21 Aralık 2011 Posted by | MEB | , , , , | Yorum bırakın

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

TÜRKİYE’NİN DIŞ  POLİTİKASI
Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
ü Siyasi  ve ekonomik bağımsızlığın korunması
ü Milli çıkarların korunması
ü İttifaklara önem verilmesi
ü Devletlerin eşitliği prensibine uyulması
ü Yurtta Sulh, cihanda sulh prensibinin gerçekleştirilmesi
1.    1923-1930 Dönemi
a.       Irak Sınırı Ve Musul Meselesi
b.      Dış Borçlar Sorunu
c.       Yabancı Okullar Sorunu
d.      Nüfus Mübadelesi (Nüfus Değişimi) Sorunu
2.    1930-1939 Dönemi
a.       Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girmesi 18 Temmuz 1932
b.      Balkan Antantı – 9 Şubat 1934
c.       Montrö Boğazlar Sözleşmesi – 20 Temmuz 1936
d.      Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
e.      Hatay Sorunu Ve Sonucu –  1939
3.    Atatürk’ün Ölümünün, Yurtiçi Ve Yurt Dışındaki Yankıları Son Günleri Ve Ölümü

20 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

2012 Yılı ALES, ÜDS, KPDS Sınav Takvimi (Sınav ve Başvuru Tarihleri)

ÖSYM 2012 YILI SINAV TAKVİMİ
2012-ÜDS İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 18.03.2012
Başvuru Tarihleri: 06.02.2012-15.02.2012

2012-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 13.05.2012
Başvuru Tarihleri: 26.03.2012-04.04.2012

Devamı İçin Tıklayınız

19 Aralık 2011 Posted by | Ogretmen, Sınav Sonuç, Yabancı Dil | , , , , , , , , , | Yorum bırakın