Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453

panorama 1453 tarih müzesi fotoğrafları

İstanbul’un Fethi Ayrıntılı Anlatım
İstanbul’un Fethi ile İlgili Genel Bilgi ve Güzel Sözler
İstanbul’un Fethi ile İlgili Video
İstanbul’un Fethi’nin 558. Yılı Kutlamaları
İstanbul Tarihi
111 Yıl Önce İstanbul (Boğaziçi)
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Hayatı (1432-1481)
Fatih Sultan Mehmet’in Vasiyeti
Fatih Sultan Mehmet’s Life
Fatih Sultan Mehmet ile İlgili Anılar
Fetih Marşı, Arif Nihat Asya
İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar, Yahya Kemal Beyatlı
İstanbul Konulu Diğer Şiirler İçin Tıklayınız

21 Mayıs 2012 Posted by | Belirli Gün ve Haftalar, Edebiyat, Genel Kültür, Osmanlı, Tarih, İstanbul | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Biyografiler, Hayat Hikayeleri, Kim Kimdir

Abdülhak Hamit Tarhan
Ahmet Kutsi Tecer 
Ahmet Mithat Efendi
Ahmet Vefik Paşa
Alexander Graham Bell
Ali Kuşçu
Arif Nihat Asya
Cahit Arf
Cengiz Topel 
Fahrettin Paşa (Türkkan)
Falih Rıfkı Atay
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuzulî
Halide Edip Adıvar
Halit Ziya Uşaklıgil
İbni Sinâ
Katip Çelebi
Kaşgarlı Mahmut
Mehmed Akif Ersoy
Melih Cevdet Anday
Mimar Sinan
Mithat Cemal Kuntay
Namık Kemal
Necip Fazıl Kısakürek
Reşat Nuri Güntekin
Safiye Hüseyin Elbi 
Shaquille O’Neal 
Şemsettin Sami
Şinasi
Vecihi Hürkuş
Ziya Osman Saba 
Ziya Paşa

29 Nisan 2012 Posted by | Edebiyat, Genel Kültür, Performans - Proje | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımları

TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı
Sözlü Edebiyat Dönemi
İslamiyet’ten Önce Sözlü Edebiyat
Eski Türk Şiiri 
Koşuk
Sav
Sagu
Destan
Türk Destanları

Yazılı Edebiyat Dönemi

İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat
Oğuz Kağan’ın Duası

İslamiyet’ten Sonraki Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Dönemi

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
Divan Edebiyatı Nazım Türleri
Divan Edebiyatı Nazım Birimleri
Divan Edebiyatında Düz Yazı (Nesir)
Divan Şiirinin Konuları ve Özellikleri
Divan Şiirindeki Söz Sanatları
Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları
Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi

Halk Edebiyatı Dönemi

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri
Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı
Anonim Tarzı Türk Halk Edebiyatı
Dini Tasavvufi (Tekke) Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatının Dönemleri
Halk Edebiyatının Önemli Temsilcileri

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Dönemi

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Temsilcileri
İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı ve Temsilcileri
Ara Nesil (1880-1896
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatında Edebi Gelişmeler

Servet-i Fünun Edebiyatı

Serveti Fünun Döneminin Genel Özellikleri
Serveti Fünun Döneminin Önemli Temsilcileri
Serveti Fünun Dönemi Gelişmeleri
Serveti Fünun ile Tanzimat Edebiyati Arasindaki Farklar

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecri Ati Döneminin Genel Özellikleri
Fecri Ati Dönemi Gelişmeleri
Fecri Ati Döneminin Önemli Sanatçıları

Millî Edebiyat Dönemi

Milli Edebiyat Dönemi Gelişmeleri
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Önemli Temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Genel Özellikleri, Edebiyat Ders Notları
Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Gelişmeleri

1940 Sonrası Türk Edebiyatı
1940 Sonrası Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

Diğer Edebiyat Konuları
Şiirler
Eğitici Hikayeler
Biyografiler
Hacı Mandal Mührü Deyiminin Hikayesi

Edebi Sanatlar
Edebi Türler Konu Anlatımı
Sunum Nedir, Etkili Sunum Teknikleri
Anlatım ve Türleri
Dil ve Anlatım, Bilimsel Toplantılar
Diksiyon ve Hitabet Ders Notları

19 Şubat 2012 Posted by | ders notlari, Edebiyat, konu anlatimi, Türkçe | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Türkçe Ders Notları Konu Başlıkları

1. Anlatım Bozukluğu
Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
Dil Bilgisi Bakımından Anlatım Bozukluklar

2. Cümle Bilgisi 
Cümle Anlamı (Cümlede Anlam) 
Cümle Türleri
Cümlenin Ögeler
Cümle Vurgusu ve Ara Söz (Dolaylı Söz, İstitrat)

3. Kelime Bilgisi 
Genel Bilgiler ve Kelime Anlam Türleri
Deyim, Atasözü ve Özdeyişler 
Ekler (Yapım Ekleri ve Çeşitleri)
Sözcüğün Yapısı (Basit, Türemiş, Bileşik)

4. Ses Bilgisi
Büyük Ünlü Uyumu – Küçük Ünlü Uyumu
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ses Düşmesi
Ses Türemesi
Ünlü Daralması
Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler, Yardımcı Ünsüz)
Ulama

5. Paragraf
Konu Anlatımı (Örnek Sorularla Zenginleştirilmiş)
Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimelerin Anlamları
Paragraf Sorularının Çözümünde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

6. İmlâ (Yazım) Kuralları

Genel İmla (Yazım) Kuralları
Noktalama İşaretleri

7. İsim (Ad) 
İsim Türleri
İsim Çekim Ekleri
İsim Tamlamaları

8. Sıfat (Önad)
Sıfat Türleri
Sıfat Tamlaması

9. Zamir (Adıl)
Zamir Çeşitleri

10. Zarf (Belirteç)
Zarf Çeşitleri

11. Fiil (Eylem) 
Fiiller – Genel Açıklama 
Fiilde Kipler
Fiillerde Birleşik Zaman 
Fillerde Anlam (Kip, Zaman) Kayması
Ek-Fiil (Ek-Eylem)
Yapılarına Göre Fiiller
Fiilde (Eylemde) Çatı

01 Ocak 2012 Posted by | ders notlari, Edebiyat, konu anlatimi, Türkçe | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın