Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Boşaltım Sistemi Nelerden Oluşur?

Boşaltım Sistemi

Böbrekler kandaki zararlı maddelerle fazla suyu süzerler ve idrar olarak dışarı atarlar.

Boşaltım Sisteminin Elemanları: Böbrek, üreter, mesane, üretra

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

Sindirim Sistemi Nelerden Oluşur?

Sindirim Sistemi

Sindirim kanalı ve sindirim bezlerinden oluşur. Bu sistem yiyecekleri parçalar, gerekli olanları emer ve atık maddeleri dışarı atar.

Sindirim Sisteminin Elemanları: Ağız boşluğu, tükürük bezleri, yutak, yemek borusu, karaciğer, safra kesesi, mide, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

Solunum Sistemi Nelerden Oluşur?

Solunum Sistemi

Akciğerlerden ve hava kanallarından meydana gelmiştir. Kana oksijen sağlar ve vücuttan karbondioksitin atılmasını organize eder.

Solunum Sisteminin Elemanları: Burun, ağız boşluğu, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşcuk, akciğerler, diyafram

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | 1 Yorum

Lenf Sistemi Nelerden Oluşur?

Lenf Sistemi

Dolaşım sistemi ile beraber çalışır. Vücudun savunmasında etkili olup bazı akyuvarları üretir.

Lenf Sisteminin Elemanları: Timus, lenf kanalı, lenf düğümü, dalak, peke sarnıcı, lenf damarları

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | 1 Yorum

Dolaşım Sistemi Nelerden Oluşur?

Dolaşım Sistemi

Kalp ve kan damarlarından meydana gelir. Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri ve hücrelerin artıklarını taşır.

Dolaşım Sisteminin Elemanları: Kalp, atar damar, toplar damar

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

Endokrin Sistem Nelerden Oluşur?

Endokrin Sistem

Hormon adı verilen kimyasal maddeleri salgılayan doku ve bezlerden oluşur. Sinir sistemi ile birlikte çalışır. Organlarda metabolik aktiviteyi düzenler.

Endokrin Sisteminin Elemanları: Epifiz, hipotalamus, hipofiz, tiroit bezi, paratiroit bezi, timus, böbrek üstü bezleri, pankreas, testis, ovaryum.

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

Sinir Sistemi Nelerden Oluşur?

Sinir Sistemi

Beyin, omurilik, duyu organları ve sinirlerden meydana gelmiştir.

Sinir Sisteminin Elemanları: Beyin, beyincik, omurilik ve sinirler

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

İskelet Sistemi Nelerden Oluşur?

İskelet Sistemi

Kemik, kıkırdak ve eklemlerden meydana gelmiştir. Bu sistem gövdeyi destekler ve korur.

İskelet Sisteminin Elemanları: Kafatası, omuz kemeri, göğüs kafesi, omurga

03 Kasım 2013 Posted by | Fen ve Teknoloji | , | Yorum bırakın

Kaynaştırma Öğrencisi İçin 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Sınavı, 2. Dönem 3. Yazılı Sınav

…………….…….. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/….. SINIFI KAYNAŞTIMA EĞİTİMİ 2. DÖNEM 3. FEN VE TEKNOLOJİ SINAVI 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi, doğada kendiliğinden var olan bir ışık kaynağıdır? (20 P)
a. Güneş
b. Ampul
c. Lamba
d. Floresan
Devamı

24 Mayıs 2012 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Kaynaştırma Eğitimi, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Sınavı, 2. Dönem 2. Yazılı Sınav

………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

5/….. SINIFI 2. DÖNEM 2. FEN ve TEKNOLOJİ SINAVI

 
1.   Canlıların ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 P)
 
 
 
2.   Aşağıdaki ifadelerin başına; doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz. (10 P)
(   ) Fotosentez sonucu, besin ve oksijen ortaya çıkar.
(   ) Anahtarın kapalı konumda olduğu bir devrede ampul ışık vermez.
(   ) Hava direnci, su direncine göre daha fazla olur.
(   ) Dünya batıdan doğuya doğru döner.
(   ) Topla oynarken temas gerektirmeyen kuvvet uygularız.
Devamı İçin Tıklayınız

19 Nisan 2012 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın