Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Atatürk’ten Sonra Türkiye İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: 2. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
1.      2. Dünya Savaşı(1939 – 1945)
    a.      Dünya Savaşı’nın Nedenleri
    b.       Savaşın Gelişimi
    c.        Savaşın Sona Ermesi
2.       2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
3.    Türkiye’nin Savaştaki Tutumu
4.       İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Alınan Önlemler
5.    Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesi
6.       Soğuk Savaş (Çatışma Yok Ama…)
    a.       Truman Doktrini Ve Marshall Planı
7.       NATO’nun Kurulması
    a.       Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması
8.       Kore Savaşı
9.       İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Gelişmesi
    a.       İnsan Haklarını Koruyan Uluslararası Sözleşmeler
    b.       İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
    c.        Kişisel Ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966)
    d.       Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
    e.        İşkencenin Ve İnsani Olmayan Ya Da Küçültücü Ceza Ve Muamelenin Önlenmesine     Dair Avrupa Sözleşmesi
    f.        Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
    g.       Çocuk Hakları Sözleşmesi
    h.       Helsinki Sonuç Belgesi
10.    Türk Silahlı Kuvvetleri
    a.       Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Görevleri
    b.       Türk Ordusu Kıbrıs’ta
    c.        Dünya Barışına Katkı
11.    Hedef Türkiye
    a.       Ülkemizin Karşı Karşıya Olduğu Tehditlerden Ba­zıları Şunlardır:
    b.       Misyonerlik
    c.        Bölücü Unsurların Faaliyetleri
    d.       Terörizm, Terör Örgütleri,
    e.        İrticai Faaliyetler
    f.        Bölücülük Ve İrtica İle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler
12.    SSCB Dağıldıktan Sonra
13.    Körfez’de Savaş
    a.       1.Körfez Savaşı
    b.       2. Körfez Savaşı
    c.        Körfez Savaşlarında Türkiye’nin Tutumu
    d.       Körfez Savaşlarının Türkiye’ye Etkileri
14.    Türkiye’nin    Enerji Politikası
    a.       Baku – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi
    b.       Nabucco Projesi
    c.        Gap Projesi
15.    Doğal Kaynaklardan Verimli Yararlanma
    a.       Ülkemizdeki Doğal Kaynakların Verimli Kullanıl­masıyla İlgili Projelerden Bazıları
    b.       Su
    c.        Petrol
    d.       Bor
    e.        Toryum
16.    Avrupa Birliği’ne Doğru
    a.       Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri
    b.       Avrupa Birliği
    c.        Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler

23 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

TÜRKİYE’NİN DIŞ  POLİTİKASI
Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
ü Siyasi  ve ekonomik bağımsızlığın korunması
ü Milli çıkarların korunması
ü İttifaklara önem verilmesi
ü Devletlerin eşitliği prensibine uyulması
ü Yurtta Sulh, cihanda sulh prensibinin gerçekleştirilmesi
1.    1923-1930 Dönemi
a.       Irak Sınırı Ve Musul Meselesi
b.      Dış Borçlar Sorunu
c.       Yabancı Okullar Sorunu
d.      Nüfus Mübadelesi (Nüfus Değişimi) Sorunu
2.    1930-1939 Dönemi
a.       Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girmesi 18 Temmuz 1932
b.      Balkan Antantı – 9 Şubat 1934
c.       Montrö Boğazlar Sözleşmesi – 20 Temmuz 1936
d.      Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
e.      Hatay Sorunu Ve Sonucu –  1939
3.    Atatürk’ün Ölümünün, Yurtiçi Ve Yurt Dışındaki Yankıları Son Günleri Ve Ölümü

20 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

ATATÜRKÇÜLÜK 8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı

ÜNİTE 5:ATATÜRKÇÜLÜK

      Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülük denir.
Atatürkçülüğün Nitelikleri
Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir.
►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır.
►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır. 

1.   Atatürkçü Düşünce Sistemi

a.      Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar
2.  Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları
a.      Siyasi Güç
b.      Ekonomik Güç
c.       Askeri Güç
d.      Sosyokültürel Güç
3.  Atatürk İlkeleri
a.      Cumhuriyetçilik
b.      Milliyetçilik
c.       Halkçılık
d.      Devletçilik
e.       Laiklik
f.       İnkılapçılık
4.   Atatürk İlkelerinin Amaçları Ve Ortak Özellikleri
5.   Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
a.      Milli Tarih Bilinci Ve Milli Dil
b.      Bağımsızlık Ve Özgürlük
c.       Vatan Ve Millet Sevgisi
d.      Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
e.       Egemenliğin Millete Ait Olması
f.       Milli Birlik Ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
g.      Milli Kültürün Geliştirilmesi

17 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Ünite 4-Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
 1. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
 2. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923, Antlaşmanın Maddeleri,  Önemi
 3. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar TBMM Dönemi
  1. Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923
  2. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
  3. Ankara’nın Başkent Olması 13 Ekim 1923
 4. Çok Partili Hayata Geçiş
  1. İlk TBMM’de Gruplar
  2. Halk Partisi’nin Kuruluşu 9 Ağustos 1923
  3. Ordunun Siyasetten Ayrılması 10 Aralık 1924
  4. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 17 Kasım 1924
  5. Şeyh Said İsyanı 13 Şubat 1925
  6. Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi 16 Haziran 1926
  7. Serbest Cumhuriyet Partisi 12 Ağustos 1930
  8. Menemen Olayı 23 Aralık 1930
  9. Çok Partili Hayata Geçilememesinin Sebepleri
  10. Çok Partili Hayata Geçiş 1946
 5. İnkılaplar
  1. Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Sebepleri
   1. Teşkilat-I Esasiye’nin Kabulü  20 Ocak 1921
   2. 1924 Anayasası’nın Kabulü  20 Nisan 1924
   3. Laikliğe Geçiş Aşamaları
   4. İsviçre Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sebepleri
   5. Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sonuçları
  2. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  3. Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
   1.  Kadın Haklarındaki Gelişmeler
  4. Ekonomi Alanındaki İnkılaplar

17 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Yorum

8.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 
ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM    
Kurtuluş Savaşında Cepheler


KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ STRATEJİSİ

ü  Önce Erzurum’da bulunan XV. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek
ü  Güney cephesinde Fransızlara karşı düzenli birliklerle savaş­ma imkanı olmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak
ü  Kurtuluş savaşının kaderini belirleyecek olan Batı cephesin­de Yunanlılara karşı önce savunma savaşı yaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek düş­manı yurttan atmak
ü  Doğu Trakya’ya boğazlar işgal altında olduğundan yardım göndermek mümkün olmadığı için kendi imkanlarıyla kurtul­masını sağlamak

·         Kurtuluş Savaşında Cepheler

                 Doğu Cephesi
                  Güney Cephesi
                  Batı Cephesi
·         Düzenli Ordunun Kurulması
·         1. İnönü Savaşı Sebepleri, Sonuçları
·         Londra Konferansı
·         Moskova Antlaşması
·         2. İnönü Savaşı Sebepleri, Sonuçları
·         Kütahya-Eskişehir Savaşları Sebepleri,Sonuçları
·         Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan Olması
·         Tekalif-İ Milliye Kanunu
·         Sakarya Savaşının Sebepleri, Sonuçları
·         Kars Antlaşması
·         Ankara Antlaşması Sebepleri, Önemi, Maddeleri
·         Büyük Taarruz Yapılan Hazırlıklar, Sonuçları
·         Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddeleri, Önemi

13 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Yorum

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler İnkılap Tarihi 8. Sınıf Ders Notları

Ünite 2  Milli Uyanış  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1.Bölüm

1.Dünya Savaşı (1914-1918)

1.Dünya Savaşında Cepheler

Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

1. Dünya Savaşının Sonuçları

I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmaları 

1. Dünya Savaşı Sonrasında Kurulan Cemiyetler

Ünite 2  Milli Uyanış  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2.Bölüm

Kurtuluş Savaşı (19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922)

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919)

Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919) 

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması (12 Ocak 1920)

Misak-I Milli Kararları (28 Ocak 1920)

İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920)

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

05 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Yorum

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Ders Notları 8. Sınıf -2-

OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE TEMSİL HEYETİ

Anadolu’da, işgallere karşı çıkanlar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında bir araya geliyorlardı.Bu ilk tepkiler zamanla yerini direnişe ve mücadeleye bıraktı.İstanbul Hükümetleri, Anadolu’da işgallere karşı çıkma eylemi olarak başlayan ve milli mücadele olarak adlandırılan bu hareketten rahatsız oldular.İtilaf Devletleri’nin bu direnişe kızacağını ve tüm yurdun da elden gideceğini savunan İstanbul Hükümetleri, işgalci devletlerin baskılarıyla mili mücadeleyi baltalamaya çalışmışlardır.Bu hükümetlerden en fazla milli mücadele karşıtlığı yapan, Damat Ferit Paşa Hükümetidir.

Anadolu’da ise Temsil Heyeti, milli bir hükümet gibi, T.B.M.M. açılana kadar görevini yapmıştır.

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

         (22 Ekim 1919)

Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya’da yapılmıştır.Aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır:

1.Türk vatanının  bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.

2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.

3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti’nce tanınması.

4.Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da, güvenli bir yerde toplanması.

5.İtilaf Devletleri’yle Osmanlı Devleti‘nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti’nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.

İstanbul Hükümeti, anlaşma maddelerini benimsediği halde, meclisin Anadolu’da toplanmasını kabul etmedi.

*ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti görüşmelere katılmakla Temsil Heyeti’nin varlığını tanımış oldu. Okumaya devam et

03 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Osmanlı, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Ders Notları 8. Sınıf -1-

KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ

Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir.

1919’un Temmuz ve Ağustos  aylarında yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayı Milliye’nin insani  ve maddi yönden desteklenerek ortak bir cephe oluşturulması kararlaştırıldı ve böylece Batı Cephesi meydana geldi.

Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa ,düzenli orduların oluşturulmasından sonra da İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığına getirilmişlerdir. Okumaya devam et

03 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum