Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Sınıf Kuralları İle İlgili Afiş

Sınıf Kuralları

İlkokullar İçin Panoya Asılabilecek Sınıf Kurallarımız Afişi

1- Kavga etmeyiz.
2-Koridorda koşmayız, gürültü etmeyiz.
3-Sınıfta koşmayız, oyun oynamayız.
4- Zil çaldıktan sonra sınıfa girer, gerekli araç gereçlerimizi hazırlayarak öğretmenimizi bekleriz.

Devamı İçin Tıklayınız

25 Kasım 2014 Posted by | 1. sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, okul oncesi, Rehberlik | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Rehberlik Servisi Görselleri, Rehberlik Panosuna Asılabilecek Afişler

Devamı İçin Tıklayın

30 Aralık 2011 Posted by | Rehberlik | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

İlköğretim Kurumları Rehberlik Etkinlikleri

İlköğretim okullarında kullanılan rehberlik etkinlikleri
1. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
2. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
3. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
4. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
5. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
6. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
7. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
8. Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Çalışmaları (2010-2011 Yaz dönemi seminer çalışmaları konusu)
Rehberlik Hizmetleri Çalışma Programları 
Rehberlik Hizmetleri Aylık Çalışma Raporu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’ne Öğrenci Gönderme Formu

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örneği
Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânı (BEP) Kaynak Dosyası (1-5. Sınıflar)
Öğrenci Başarısını Artırma Yöntemleri
Duygusal Zeka (Emotional Quotient)

Veliler için;
Okul başarısında ailenin rolü

Sağlıklı, Mutlu ve Başarılı Çocuklar Yetiştirmek İçin

Sınav Kaygısını Artıran Anne Baba Tutumları
Aile/Veliler İçin İnternet Kullanım Kılavuzu
Ergenlikte Madde Bağımlılığı
Çocukla İletişim Nasıl Kurulur?
Çocuğu Dinlemek
Çocuğu Dinlemenin Yararları 
Verimli Ders Çalışmanın Püf Noktaları
Çocuklarda Öfke ve Önleme Yolları 
Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuklarda Hırsızlık Alışkanlığı

Kaprisli Çocuklar

Ağır Öğrenen Çocuk İçin Aileye Öneriler

Okul Korkusu (Fobisi)

Utangaç Çocuklar

20 Ekim 2011 Posted by | 1. sınıf, 5. Sınıf, MEB, Ogretmen, Rehberlik | , , , , , , | Yorum bırakın

Gençlerde Madde Bağımlılığı

Ergenlik insan hayatının en zor dönemidir. Ergen, büyümenin ne olduğunu keşfetmeye çalışırken; büyümenin aileye karşı olmak anlamı taşıdığı yanlışına düşüp bazı zararlı alışkanlıklar edinebilir. Günümüzün en önemli sorunlardan biri olan madde bağımlılığının, gençleri nasıl etkilediğini anlatan bir paylaşım.

Ergenlikte Madde Bağımlılığı

20 Ekim 2011 Posted by | MEB, Ogretmen, Rehberlik | , , , | Yorum bırakın

KPSS Ders Notları, Konu Anlatımları

KPSS, konu anlatımı, konu özeti, ders notları, çözümlü soru, soru çözümü, çıkmış sorular, çıkmış KPSS soruları,

KPSS TÜRKÇE

1. Anlatım Bozukluğu
Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
Dil Bilgisi Bakımından Anlatım Bozukluklar

2. Cümle Bilgisi
Cümle Anlamı (Cümlede Anlam)
Cümle Türleri
Cümlenin Ögeler
Cümle Vurgusu ve Ara Söz (Dolaylı Söz, İstitrat)

3. Kelime Bilgisi
Genel Bilgiler ve Kelime Anlam Türleri
Deyim, Atasözü ve Özdeyişler
Ekler (Yapım Ekleri ve Çeşitleri)
Sözcüğün Yapısı (Basit, Türemiş, Bileşik)

4. Ses Bilgisi
Büyük Ünlü Uyumu – Küçük Ünlü Uyumu
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ses Düşmesi
Ses Türemesi
Ünlü Daralması
Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler, Yardımcı Ünsüz)
Ulama

5. Paragraf
Konu Anlatımı (Örnek Sorularla Zenginleştirilmiş)
Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimelerin Anlamları
Paragraf Sorularının Çözümünde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

6. İmlâ (Yazım) Kuralları

Genel İmla (Yazım) Kuralları
Noktalama İşaretleri

7. İsim (Ad)
İsim Türleri
İsim Çekim Ekleri
İsim Tamlamaları

8. Sıfat (Önad)
Sıfat Türleri
Sıfat Tamlaması

9. Zamir (Adıl)
Zamir Çeşitleri

10. Zarf (Belirteç)
Zarf Çeşitleri

11. Fiil (Eylem)
Fiiller – Genel Açıklama
Fiilde Kipler
Fiillerde Birleşik Zaman
Fillerde Anlam (Kip, Zaman) Kayması
Ek-Fiil (Ek-Eylem)
Yapılarına Göre Fiiller
Fiilde (Eylemde) Çatı

KPSS TARİH

KPSS Soru-Cevap: İslamiyet Öncesi Dönem

KPSS Soru-Cevap: Osmanlı Devleti Dönemi

KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi

KPSS Soru-Cevap: Temel Yurttaşlık Bilgisi

KPSS COĞRAFYA

KPSS Coğrafya Ders Notları Sunusu

KPSS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ (ÖYT)

Öğretim İlkeleri

İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenme – John Dewey

Çoklu Zeka Kuramı (ÇZK) – Gardner

Yapılandırmacı Yaklaşım (Yapılandırmacılık) – Piaget

Öğrenme Yaklaşımları (Programlı, Bilgisayar Destekli, Proje Tabanlı)

Tam Öğrenme Modeli – Bloom

Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim – John Dewey

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Drama Yöntemi

Bağımlı ve Bağımsız Öğrenciler

Sınıfta Öğrenme Stilleri

Öğrenme Stilleri ve Eğitim Başarısı

KPSS’de Çıkmış ÖYT Soruları ve Cevapları

KPSS ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Ölçme – Değerlendirme Genel Bilgiler ve Tanımlar

Çıkmış KPSS Sorularıyla Desteklenmiş Ayrıntılı Konu Anlatımı

Öğrencinin Bilgisini Neden Değerlendiririz?

Öğrenci Bilgisini Ölçme Yolları

Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Test Çeşitleri

Öğrenci Bilgisini Değerlendirme Yöntemleri

Sınıfta Kullanılabilecek Etkili Değerlendirme Teknikleri

Bloom’un Taksonomisi ve Soru Hazırlama

Alternatif Ölçme Değerlendirme

Eğitimde Sorunun Önemi Nereden Kaynaklanmaktadır?

Soru ile Öğretme Yöntemleri Arasındaki İlişki

Soru Türleri

Soru Sorarken Dikkat Edilecek Genel Hususlar

KPSS REHBERLİK

Rehberlik – Genel Bilgi

Rehberlik ve Eğitim

Rehberliğin Tarihçesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)’de Hizmet Türleri

Bireyi Tanıma

Bireyi Tanıma Teknikleri

Gelişim Dönemleri

KPSS Rehberlik Soruları ve Cevapları

KPSS PROGRAM GELİŞTİRME

Eğitimde Temel Kavramlar

Eğitim Programı Tasarımı ve Program Geliştirme Modelleri

Program Tasarısı Hazırlama

Eğitimde Planlama

KPSS SINIF YÖNETİMİ

KPSS Sınıf Yönetimi Ders Notları

Sınıf Yönetimi Modelleri

İdeal Öğretmenin Özellikleri

Öğretmenin Rolü ve Görevleri

18 Haziran 2011 Posted by | KPSS, Ogretmen, Rehberlik | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Öğrenci Başarısını Artırma Yöntemleri

Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği yenilik ve kolaylıklar; yanlarında fark etmesek de zorluklar ve sorunlar da getiriyor. İnsanlar bir yandan teknolojinin sağladığı faydalardan yararlanırken, bir yandan da aynı teknolojinin zorluklarıyla mücadele etmek durumunda kalıyor.

Teknolojik gelişmeler eğitim alanında da yakından takip ediliyor. Eğitimciler; bu alanda kullanabilecekleri teknolojik gelişmeleri, imkânları ölçüsünde temin edebilmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Bu yarışın ise aslında tek bir amacı var: Öğrencinin daha başarılı olabilmesini sağlamak. Ama bu bazen sadece teknolojiyle sağlanamıyor.
Devamı »

07 Mart 2011 Posted by | Başarı, Rehberlik | , , , | Yorum bırakın

Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânı (BEP) Örneği

Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânı (BEP) Örneği

Kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânı (BEP)’nın zihinsel engelli (down sendromlu) bir öğrenci için hazırlanmış örneği.BEP Tablolar
BEP Etkkinlikler

07 Mart 2011 Posted by | Kaynaştırma Eğitimi, Rehberlik | , , , , | Yorum bırakın