Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453

panorama 1453 tarih müzesi fotoğrafları

İstanbul’un Fethi Ayrıntılı Anlatım
İstanbul’un Fethi ile İlgili Genel Bilgi ve Güzel Sözler
İstanbul’un Fethi ile İlgili Video
İstanbul’un Fethi’nin 558. Yılı Kutlamaları
İstanbul Tarihi
111 Yıl Önce İstanbul (Boğaziçi)
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Hayatı (1432-1481)
Fatih Sultan Mehmet’in Vasiyeti
Fatih Sultan Mehmet’s Life
Fatih Sultan Mehmet ile İlgili Anılar
Fetih Marşı, Arif Nihat Asya
İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar, Yahya Kemal Beyatlı
İstanbul Konulu Diğer Şiirler İçin Tıklayınız

21 Mayıs 2012 Posted by | Belirli Gün ve Haftalar, Edebiyat, Genel Kültür, Osmanlı, Tarih, İstanbul | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı

Çanakkale’nin Son Kahramanları, Piyes

Şiirler

Çanakkale Şiiri, Faruk Nafiz Çamlıbel

Çanakkale Şehitlerine, Mehmet Akif Ersoy

Bir Yolcuya

Bu Vatan Kimin?

Diğer Konular

Atatürk’ün Anzak Annelerine Yazdığı Mektup

Çanakkale Savaşları’nda Zehirli Gaz Yasağı

Dünya’nın En Kahraman Alayı: 57. Alay

Bizim de Çanakkale’miz Var, Video

Seyid Onbaşı, Video

15 Mart 2012 Posted by | Belirli Gün ve Haftalar, Genel Kültür, Tarih | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, İstiklal Şairi

İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli marşıdır. Marşın sözlerini Mehmet Akif ERSOY yazmış, bestesini Zeki ÜNGÖR yapmıştır.
12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü
Mehmet Akif ERSOY’un Hayatı
İstiklal Marşı Yarışmasında Ön Elemeyi Kazanan Diğer 6 Şiir
Vefakar Arif
Son Yolculuğunda Mehmet Akif Ersoy
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Örnek Tören Programı
İstiklal Marşı (Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın Tahlili)
İstiklal Marşı (İsa KOCAKAPLAN’ın Tahlili)

10 Mart 2012 Posted by | Genel Kültür, Performans - Proje, Tarih, Türkçe, Şiir | , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Fatih Sultan Mehmet Kaçıncı Padişah?

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Biyografisi İçin Tıklayınız

Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması İçin Tıklayınız

20 Şubat 2012 Posted by | Osmanlı, Tarih | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

8.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 
ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM    
Kurtuluş Savaşında Cepheler


KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ STRATEJİSİ

ü  Önce Erzurum’da bulunan XV. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek
ü  Güney cephesinde Fransızlara karşı düzenli birliklerle savaş­ma imkanı olmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak
ü  Kurtuluş savaşının kaderini belirleyecek olan Batı cephesin­de Yunanlılara karşı önce savunma savaşı yaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek düş­manı yurttan atmak
ü  Doğu Trakya’ya boğazlar işgal altında olduğundan yardım göndermek mümkün olmadığı için kendi imkanlarıyla kurtul­masını sağlamak

·         Kurtuluş Savaşında Cepheler

                 Doğu Cephesi
                  Güney Cephesi
                  Batı Cephesi
·         Düzenli Ordunun Kurulması
·         1. İnönü Savaşı Sebepleri, Sonuçları
·         Londra Konferansı
·         Moskova Antlaşması
·         2. İnönü Savaşı Sebepleri, Sonuçları
·         Kütahya-Eskişehir Savaşları Sebepleri,Sonuçları
·         Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan Olması
·         Tekalif-İ Milliye Kanunu
·         Sakarya Savaşının Sebepleri, Sonuçları
·         Kars Antlaşması
·         Ankara Antlaşması Sebepleri, Önemi, Maddeleri
·         Büyük Taarruz Yapılan Hazırlıklar, Sonuçları
·         Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddeleri, Önemi

13 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Yorum

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler İnkılap Tarihi 8. Sınıf Ders Notları

Ünite 2  Milli Uyanış  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1.Bölüm

1.Dünya Savaşı (1914-1918)

1.Dünya Savaşında Cepheler

Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

1. Dünya Savaşının Sonuçları

I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmaları 

1. Dünya Savaşı Sonrasında Kurulan Cemiyetler

Ünite 2  Milli Uyanış  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 2.Bölüm

Kurtuluş Savaşı (19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922)

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919)

Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919) 

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması (12 Ocak 1920)

Misak-I Milli Kararları (28 Ocak 1920)

İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920)

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

05 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Yorum

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Ders Notları 8. Sınıf -2-

OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE TEMSİL HEYETİ

Anadolu’da, işgallere karşı çıkanlar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında bir araya geliyorlardı.Bu ilk tepkiler zamanla yerini direnişe ve mücadeleye bıraktı.İstanbul Hükümetleri, Anadolu’da işgallere karşı çıkma eylemi olarak başlayan ve milli mücadele olarak adlandırılan bu hareketten rahatsız oldular.İtilaf Devletleri’nin bu direnişe kızacağını ve tüm yurdun da elden gideceğini savunan İstanbul Hükümetleri, işgalci devletlerin baskılarıyla mili mücadeleyi baltalamaya çalışmışlardır.Bu hükümetlerden en fazla milli mücadele karşıtlığı yapan, Damat Ferit Paşa Hükümetidir.

Anadolu’da ise Temsil Heyeti, milli bir hükümet gibi, T.B.M.M. açılana kadar görevini yapmıştır.

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

         (22 Ekim 1919)

Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya’da yapılmıştır.Aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır:

1.Türk vatanının  bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.

2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.

3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti’nce tanınması.

4.Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da, güvenli bir yerde toplanması.

5.İtilaf Devletleri’yle Osmanlı Devleti‘nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti’nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.

İstanbul Hükümeti, anlaşma maddelerini benimsediği halde, meclisin Anadolu’da toplanmasını kabul etmedi.

*ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti görüşmelere katılmakla Temsil Heyeti’nin varlığını tanımış oldu. Okumaya devam et

03 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Osmanlı, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Ders Notları 8. Sınıf -1-

KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ

Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak batıda Yunan işgallerine karşı ortaya çıkmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerdir.

1919’un Temmuz ve Ağustos  aylarında yapılan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayı Milliye’nin insani  ve maddi yönden desteklenerek ortak bir cephe oluşturulması kararlaştırıldı ve böylece Batı Cephesi meydana geldi.

Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa ,düzenli orduların oluşturulmasından sonra da İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığına getirilmişlerdir. Okumaya devam et

03 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler, Tarih, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

Cumhuriyet Tarihindeki Büyük Depremler

van depremi, cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri, van deprem haritası, van depreminin harita ile gösterimi, van’ın deprem risk haritası, Van’ın jeolojik haritası

Van’da bugün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu’da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden biri 7 Mayıs 1930’da Hakkari’de, İran sınırına yakın bir noktada meydana geldi. 7,2 büyüklüğündeki bu depremde kayıtlara göre 2 bin 514 kişi hayatını kaybetti.

 

Devamı İçin Tıklayınız ==> Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Depremleri

23 Ekim 2011 Posted by | Tarih | , , , , | Yorum bırakın

Osmanlı Devlet Arması’ndaki Sembollerin Anlamları

osmanlı arması duvar kağıdı, osmanlı duvar kağıdı, osmanlı duvar kağıtıları, telefon için osmanlı resimleri, ottoman empire wallpapers for iphone, osmanlı wallpapers, ottoman wallpapers, ottoman, ottoman empire, meaning of coat of arms of ottoman empire, ottomanism, ottomanisers, coat of arms, osmanismus, osmanischen Wappen, emblem, ottomane, オットマン, osmanlı amblemi, osmanlı tuğrası, the conqueror wallpaper, l’Empire ottoman, օսմանցի, ντιβανοκασέλα, Отоманската империја, Османская империя,perandorisë Osmane, الإمبراطورية العثمانية,
Osmanlı Devlet Arması

Osmanlı Devlet Arması

Yüzlerce yıl dünyanın kontrol edilmesi en zor bölgesine bitmez hoşgörüsüyle hükmeden Osmanlı Devleti, tüm dünya devletlerinin hala üzerinde incelemeler yaptığı bir devlet sistemine sahipti. Bu devlet sistemi ve insana verdiği değer ile Osmanlı, tarihin en güçlü devletlerinden biri ve kuşkusuz en büyük uygarlığı oldu. Osmanlı Devleti’nin bu uygarlığını incelemek için, onun en önemli simgesi olan Osmanlı Devlet Arması’nı incelemek gerekir. Çünkü Osmanlı, sahip olduğu tüm ihtişam ve kudreti bu devlet armasında toplayarak, dostuna güven düşmanın korku salmayı başarabilmiş bir devlettir.

Osmanlı armasının üzerindeki sembolleri en tepeden başlayarak şöyle sıralayabiliriz:

En tepede bir güneş şekli ve onu çevreleyen güneş ışıkları vardır. Güneş şeklinin ortasında armanın ait olduğu dönemin hükümdarlarının tuğrası yer almakta. Onun altındaki yukarıya açık hilalin üzerinde Arapça “Osmanlı devletinin hükümdarı olan … han, Allah’ın Muaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer.” anlamına gelen bir söz yazılı.

Devamı için tıklayınız ==> Osmanlı Devlet Arması’nın Anlamı

23 Ekim 2011 Posted by | Osmanlı, Sosyal Bilgiler, Tarih | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın