Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Sınavı, 2. Dönem 2. Yazılı Sınav

………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

5/….. SINIFI 2. DÖNEM 2. FEN ve TEKNOLOJİ SINAVI

 
1.   Canlıların ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 P)
 
 
 
2.   Aşağıdaki ifadelerin başına; doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz. (10 P)
(   ) Fotosentez sonucu, besin ve oksijen ortaya çıkar.
(   ) Anahtarın kapalı konumda olduğu bir devrede ampul ışık vermez.
(   ) Hava direnci, su direncine göre daha fazla olur.
(   ) Dünya batıdan doğuya doğru döner.
(   ) Topla oynarken temas gerektirmeyen kuvvet uygularız.
Devamı İçin Tıklayınız
Reklamlar

19 Nisan 2012 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Sınavı, 2. Dönem 1. Yazılı Sınav

………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/….. SINIFI 2. DÖNEM 1. FEN ve TEKNOLOJİ SINAVI
 
1.   Bir elektrik devresinde, ampulün yanmamasının sebeplerinden beş tanesini yazınız. (10 P)
 
 
 

 2.   Aşağıdaki ifadelerin başına; doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz. (10 P)

(   ) Dünya’nın kendine özgü şekline Geoit adı verilir.
(   ) Anahtarın kapalı konumda olduğu bir devrede ampul ışık vermez.
(   ) Ay’ın ayrı görünümlerine Ay’ın Şekilleri denir.
(   ) Dünya batıdan doğuya doğru döner.
(   ) Ay’ın dört türlü hareketi vardır.
Devamı İçin Tıklayınız

14 Mart 2012 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı, 1. Dönem 3. Yazılı Sınav

…………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/….. SINIFI 1. DÖNEM 3. SOSYAL BİLGİLER SINAVI

1.    Akarsu ve göllerimizden sağlanan yararlar nelerdir? (5 P)

2.    Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz. (10 P)
(   ) Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir.
(   ) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü bozkırdır.
(   ) Atatürk inkılâpları, Türk halkını çağdaş bir yaşama kavuşturmuştur.
(   ) Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına  neden olan doğal afet heyelândır.
(   ) Eğitim ve sağlık hizmeti alma, zorunlu ihtiyaçlarımızdan doğan temel haklardır.

Devamı için tıklayınız==> 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Sınavı

13 Ocak 2012 Posted by | 5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Sınavı – 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

……………… İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/……. SINIFI 1. DÖNEM 2. FEN ve TEKNOLOJİ SINAVI
  1.     Aşağıdaki besin grupları ve görevleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? (10 P)
Besinler
Vücuttaki İşlevleri
I. Karbonhidratlar
a. yapıcı – onarıcı
II. Proteinler
b. düzenleyici
III. Vitaminler
c. enerji verici
  
a) I. c   II. a   III. b 
b) I. a  II. b   III. c 
c) I. b   II. c   III. a 
d) I. c   II.b    III. a

2.   Aşağıdaki ifadelerin başına; doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz. (10 P)

(   ) Alkol; karaciğer, kalp ve beyni etkileyen zararlı bir maddedir.
(   ) Böbrek ve üretra, sindirim sistemi elamanlarıdır.
(   ) Elektrik telleri; kışın gevşer, yazın ise gerginleşir.
(   ) Isınan metal çubuğun boyu kısalır, buna genleşme denir.
(   ) Dünya’nın tüm enerji kaynaklarının kökeni Güneş’tir.
3.   Aşağıda verilen boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (10 P)
Kaynama sıcaklığı – erime – genleşme – Joule – fosil – buharlaşma – yoğunluk
………………… maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Isı birimleri ……………. ve kaloridir.
Saf suyun ………………………. 100oC’dir.
Maddelerin sıvı hâlden gaz hâle geçmesine …………….. denir.
Odun, taş kömürü, linyit gibi yakıtlar …………………………. yakıtlardır.
Devamı için tıklayınız: 5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

09 Aralık 2011 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı – 1. Dönem 2. Yazılı Sınav

……………… İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/……. SINIFI 1. DÖNEM 2. SOSYAL BİLGİLER SINAVI

  1.  Hak ve sorumluluk ne demektir? İkişer örnek veriniz. (10 P) 

2. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyetin toplum hayatımızda meydana getirdiği yeniliklere örnekler veriniz. (10 P)

3.  Aşağıdaki ünlü mekânların hangi şehirde bulunduğunu yazınız. (10 P)

Pamukkale Travertenleri  ==>                                     Truva Atı ==>
İshakpaşa Sarayı  ==>                                                    Sümela Manastırı==>
Topkapı Sarayı  ==>                                                        Nemrut Dağı ==>
Anıtkabir ==>                                                               Mevlana Türbesi==>
Peribacaları ==>                                                          Safranbolu Evleri==>
Devamı için tıklayınız==> 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

09 Aralık 2011 Posted by | 5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Sınav, Test | , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Yorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları – Konu Anlatımları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımları 

   1. Haklarımı Öğreniyorum Ünitesi Konu Özeti
    1. Gruplar ve Kurumların Üyesiyim
    2. Rollerimiz, Sorumluluklarımız ve Haklarımız
    3. Haklarım ve Sorumluluklarım
   2. Adım Adım Türkiye Ünitesi Konu Özeti
    1. 1. Ülkemizde Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekanlar
     1. Doğal Varlıklarımız Konusu
     2. Tarihi Eserlerimiz Konusu
    2. 2. Kültürel Varlıklarımız
    3. 3. Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
   1. Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi Konu Özeti
    1. Türkiye’nin Yüzey Şekilleri
    2. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri 
    3. Ülkemizdeki Akarsular
    4. Yurdumuzda İklim Çeşitleri 
    5. Coğrafi Özellikler ve Yerleşim
    6. Doğal Ortam ve İnsanlar
    7. Doğal Afetler
   2. Ürettiklerimiz Ünitesi Konu Özeti
    1. Ekonomik Faaliyetler
    2. Yurdumuzdaki Ekonomik Faaliyetler
    3. Ekonomi ve İnsan Faktörü (Meslekler)
   3. Gerçekleşen Düşler Ünitesi Konu Özeti
    1. Buluşlar ve Teknolojik Gelişmeler
    2. Buluşların Hayatımıza Etkileri
    3. Buluşların Hayatımıza Olumlu Etkileri
    4. Buluşların Hayatımıza Olumsuz Etkileri
    5. Mucitler ve Bilim Adamları
    6. Bilimin Öncüleri
    7. Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem
    8. Bilgi Kaynakları ve Kaynakça Yazımı
   4. Toplum İçin Çalışanlar Konu Özeti
    1. Toplumsal İhtiyaçlarımız
    2. Devlet ve Devletin Görevleri
    3. Resmî Kurumlar
    4. Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmî Kurumlar
    5. Sivil Toplum Kuruluşları ve Özellikleri
    6. Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Kurumların Benzerlik ve Farklılıkları
    7. Ülkemizdeki Başlıca Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
    8. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    9. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    10. Sosyal Yardımlaşma Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    11. İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    12. Doğal Afetler Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    13. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    14. Çevre Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    15. Hayırseverlerin Kurduğu Vakıflar 

Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Özellikleri, En’leri (Haritalı Anlatım)

Türkiye Şehir Bilgileri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Değerlendirme Testleri  

Sosyal Bilgiler Değerlendirme Soruları

Haklarımı Öğreniyorum Konu Sonu Testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Sayfaları 

Haklarımı Öğreniyorum Konusu Çalışma Sayfası (Yaprağı)

19 Kasım 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Yorum

Protein, Karbonhidrat, Vitamin Şiiri 5. Sınıf Fen ve Teknoloji

sınıf fen ve teknoloji vücudumuzun bilmecesini çözelim, protein karbonhidrat vitamin şiiri, 5. sınıf vitamin karbonhidrat protein etkinliği şiiri

Protein, Karbonhidrat, Vitamin

Protein

Et, balık, süt, yumurta,

Proteinlidir bunlar sakın unutma!

Yapar, onarır, büyütür, geliştirir.

Yersen bunu fasulye, mercimek, nohut.

Karbonhidrat

Pasta, börek, çörek,kurabiye,

İyot ve lügolle döner maviye

Makarna, pirinç, baklava, sütlaç,

Olur enerji ihtiyacına hemen ilaç.

Buğday, ekmek, patates niye?

Karbonhidratlıdır bunlar, indir mideye.

Vitamin

Sebze ve meyvelerimiz,

Vitaminle doludur.

Düzenleyicidir hem de korur.

İstemiyorsan hastalık

Nezle, grip, iskorbüt,

Bol bol ye domates salatalık.

Sevil YILDIRIM

Besinler ve Dengeli Beslenme Konusu

15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Şiir | , , | 2 Yorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır:

Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım, Hizmet sektörü (bankacılık, eğitim, sağlık vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır.

BÖLGELERE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER

1. Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

2. Marmara Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

3. Ege Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

4. Akdeniz Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

5. Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

7. İç Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri


15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , | 8 Yorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yurdumuzdaki Ekonomik Faaliyetler

Yurdumuzdaki ekonomik faaliyetleri inceleyelim:

TARIM

A. TAHILLAR:

B. BAKLAGİLLER

C. SANAYİ BİTKİLERİ:

D. YAĞ BİTKİLERİ

E. YEM BİTKİLERİ:

SEBZECİLİK

MEYVECİLİK:

TURUNÇGİLLER:

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Yurdumuzdaki ekonomik faaliyetler

15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve İnsan Faktörü Ders Notları

EKONOMİ VE İNSAN FAKTÖRÜ   (MESLEKLER)

Üretimin üç temel ögesi:

Ø    Sermaye

Ø    İnsan gücü

Ø    Hammadde

İnsan Etkisi, Üretim, İş Birliğii

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Ekonomi ve İnsan Faktörü

 

15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , | Yorum bırakın