Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

ATATÜRKÇÜLÜK 8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı

ÜNİTE 5:ATATÜRKÇÜLÜK

      Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülük denir.
Atatürkçülüğün Nitelikleri
Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir.
►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır.
►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır. 

1.   Atatürkçü Düşünce Sistemi

a.      Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar
2.  Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları
a.      Siyasi Güç
b.      Ekonomik Güç
c.       Askeri Güç
d.      Sosyokültürel Güç
3.  Atatürk İlkeleri
a.      Cumhuriyetçilik
b.      Milliyetçilik
c.       Halkçılık
d.      Devletçilik
e.       Laiklik
f.       İnkılapçılık
4.   Atatürk İlkelerinin Amaçları Ve Ortak Özellikleri
5.   Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
a.      Milli Tarih Bilinci Ve Milli Dil
b.      Bağımsızlık Ve Özgürlük
c.       Vatan Ve Millet Sevgisi
d.      Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
e.       Egemenliğin Millete Ait Olması
f.       Milli Birlik Ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
g.      Milli Kültürün Geliştirilmesi

17 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, Atatürk, ders notlari, konu anlatimi, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Atatürk Köşesi – Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Tüm Bilgiler

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

M. Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Özdeyişleri

Nutuk

Atatürk İlkeleri

Atatürk Devrimleri

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Atatürk’e Yazılan Şiirler-1

Atatürk’e Yazılan Şiirler – 2

Atatürk’ün Videoları

Atatürk’e Göre Atatürk – Atatürk Diyor Ki

Atatürk İçin Söylenilenler

Yabancıların Gözüyle Atatürk

Atatürk’ün Hayatı (İngilizce) 

The Principles of Atatürk / Atatürk İlkeleri

26 Ekim 2011 Posted by | Atatürk, Belirli Gün ve Haftalar, ders notlari | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın