Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Ünite 4-Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
 1. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
 2. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923, Antlaşmanın Maddeleri,  Önemi
 3. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar TBMM Dönemi
  1. Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923
  2. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
  3. Ankara’nın Başkent Olması 13 Ekim 1923
 4. Çok Partili Hayata Geçiş
  1. İlk TBMM’de Gruplar
  2. Halk Partisi’nin Kuruluşu 9 Ağustos 1923
  3. Ordunun Siyasetten Ayrılması 10 Aralık 1924
  4. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 17 Kasım 1924
  5. Şeyh Said İsyanı 13 Şubat 1925
  6. Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi 16 Haziran 1926
  7. Serbest Cumhuriyet Partisi 12 Ağustos 1930
  8. Menemen Olayı 23 Aralık 1930
  9. Çok Partili Hayata Geçilememesinin Sebepleri
  10. Çok Partili Hayata Geçiş 1946
 5. İnkılaplar
  1. Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Sebepleri
   1. Teşkilat-I Esasiye’nin Kabulü  20 Ocak 1921
   2. 1924 Anayasası’nın Kabulü  20 Nisan 1924
   3. Laikliğe Geçiş Aşamaları
   4. İsviçre Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sebepleri
   5. Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sonuçları
  2. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  3. Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
   1.  Kadın Haklarındaki Gelişmeler
  4. Ekonomi Alanındaki İnkılaplar

17 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Yorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları – Konu Anlatımları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımları 

   1. Haklarımı Öğreniyorum Ünitesi Konu Özeti
    1. Gruplar ve Kurumların Üyesiyim
    2. Rollerimiz, Sorumluluklarımız ve Haklarımız
    3. Haklarım ve Sorumluluklarım
   2. Adım Adım Türkiye Ünitesi Konu Özeti
    1. 1. Ülkemizde Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekanlar
     1. Doğal Varlıklarımız Konusu
     2. Tarihi Eserlerimiz Konusu
    2. 2. Kültürel Varlıklarımız
    3. 3. Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
   1. Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi Konu Özeti
    1. Türkiye’nin Yüzey Şekilleri
    2. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri 
    3. Ülkemizdeki Akarsular
    4. Yurdumuzda İklim Çeşitleri 
    5. Coğrafi Özellikler ve Yerleşim
    6. Doğal Ortam ve İnsanlar
    7. Doğal Afetler
   2. Ürettiklerimiz Ünitesi Konu Özeti
    1. Ekonomik Faaliyetler
    2. Yurdumuzdaki Ekonomik Faaliyetler
    3. Ekonomi ve İnsan Faktörü (Meslekler)
   3. Gerçekleşen Düşler Ünitesi Konu Özeti
    1. Buluşlar ve Teknolojik Gelişmeler
    2. Buluşların Hayatımıza Etkileri
    3. Buluşların Hayatımıza Olumlu Etkileri
    4. Buluşların Hayatımıza Olumsuz Etkileri
    5. Mucitler ve Bilim Adamları
    6. Bilimin Öncüleri
    7. Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem
    8. Bilgi Kaynakları ve Kaynakça Yazımı
   4. Toplum İçin Çalışanlar Konu Özeti
    1. Toplumsal İhtiyaçlarımız
    2. Devlet ve Devletin Görevleri
    3. Resmî Kurumlar
    4. Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmî Kurumlar
    5. Sivil Toplum Kuruluşları ve Özellikleri
    6. Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Kurumların Benzerlik ve Farklılıkları
    7. Ülkemizdeki Başlıca Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
    8. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    9. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    10. Sosyal Yardımlaşma Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    11. İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    12. Doğal Afetler Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    13. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    14. Çevre Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
    15. Hayırseverlerin Kurduğu Vakıflar 

Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinin Özellikleri, En’leri (Haritalı Anlatım)

Türkiye Şehir Bilgileri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Değerlendirme Testleri  

Sosyal Bilgiler Değerlendirme Soruları

Haklarımı Öğreniyorum Konu Sonu Testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Sayfaları 

Haklarımı Öğreniyorum Konusu Çalışma Sayfası (Yaprağı)

19 Kasım 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Yorum

Atatürk Köşesi – Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Tüm Bilgiler

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

M. Kemal Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Özdeyişleri

Nutuk

Atatürk İlkeleri

Atatürk Devrimleri

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Atatürk’e Yazılan Şiirler-1

Atatürk’e Yazılan Şiirler – 2

Atatürk’ün Videoları

Atatürk’e Göre Atatürk – Atatürk Diyor Ki

Atatürk İçin Söylenilenler

Yabancıların Gözüyle Atatürk

Atatürk’ün Hayatı (İngilizce) 

The Principles of Atatürk / Atatürk İlkeleri

26 Ekim 2011 Posted by | Atatürk, Belirli Gün ve Haftalar, ders notlari | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

Matematik Ders Notları – İlköğretim, Lise Konu Anlatımı

lise matematik konu anlatımı, 9. sınıf matematik ders notları, ilköğretim matematik konuları, 10. sınıf matematik konu başlıkları, 11. sınıf matematik ders anlatımı, 12. sınıf matematik dersi videolu konu anlatımı
Konu Anlatımı – Video
·          Fonksiyonlar Videolu Ders Anlatımı 1
·          Fonksiyonlar Videolu Ders Anlatımı 2
·          Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Video Ders
·          Polinomlar Video Ders 1
·          Polinomlar Video Ders 2
·           Yüzde Problemleri Video Ders Anlatımı
·          Kesirler Videolu Ders Anlatımı
·          Ondalık Sayılarda Dört İşlem Videolu Ders Anlatımı

Konu Anlatımı-Ders Notları
·          Kümelerde Temel Kavramlar, Alt Küme Ve Öz Alt Küme
·          Permütasyon Ve Olasılık Konu Anlatımı
·          Pascal Üçgeni – Binom Açılımı
·          Çok Büyük Sayılar Nasıl Adlandırılır
·          Olasılık Nedir? Olasılık Çeşitleri Nelerdir? Konu Anlatımı
·          Ölçü Birimleri Konu Anlatımı
·          Asal Sayilar – Konu Anlatimi
·          Aritmetik ve Geometrik Diziler, Seriler – Konu Anlatımı
·          Bölünme – Bölünebilme Kuralları
·          Matematik Olimpiyat Soruları ve Cevapları 2011
·          Tekerleme – Kolay Çarpma Öğrenelim
·          Kolay ve İlginç Matematik
·          Matematik Eğitimi Niçin Gereklidir?
·          Matematik Özdeyişleri
·          Matematik Terimler Sözlüğü
İlköğretim Matematik Konuları

15 Ekim 2011 Posted by | 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, konu anlatimi, Matematik Dersi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır:

Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım, Hizmet sektörü (bankacılık, eğitim, sağlık vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır.

BÖLGELERE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER

1. Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

2. Marmara Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

3. Ege Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

4. Akdeniz Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

5. Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

7. İç Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri


15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , | 8 Yorum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yurdumuzdaki Ekonomik Faaliyetler

Yurdumuzdaki ekonomik faaliyetleri inceleyelim:

TARIM

A. TAHILLAR:

B. BAKLAGİLLER

C. SANAYİ BİTKİLERİ:

D. YAĞ BİTKİLERİ

E. YEM BİTKİLERİ:

SEBZECİLİK

MEYVECİLİK:

TURUNÇGİLLER:

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Yurdumuzdaki ekonomik faaliyetler

15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , , | Yorum bırakın

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve İnsan Faktörü Ders Notları

EKONOMİ VE İNSAN FAKTÖRÜ   (MESLEKLER)

Üretimin üç temel ögesi:

Ø    Sermaye

Ø    İnsan gücü

Ø    Hammadde

İnsan Etkisi, Üretim, İş Birliğii

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Ekonomi ve İnsan Faktörü

 

15 Ekim 2011 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, konu anlatimi, Sosyal Bilgiler | , , , | Yorum bırakın

Felsefe Grubu Konu Anlatımı – Ders Notları

Felsefe Grubu Dersleri Konu Anlatımı, YGS Felsefe Konu Anlatımı Ders Notları, Felsefe dersi,  Sosyoloji dersi, Psikoloji dersi, Mantık dersi Konu Anlatımı, YGS, LYS, Konu Anlatımı, lise 3 ders notları

Felsefe Grubu Konu Anlatımı – Ders Notları

Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık
Yardımcı Kaynaklar

11 Ekim 2011 Posted by | ders notlari, Felsefe, konu anlatimi, Lise, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın

KPSS Ders Notları, Konu Anlatımları

KPSS, konu anlatımı, konu özeti, ders notları, çözümlü soru, soru çözümü, çıkmış sorular, çıkmış KPSS soruları,

KPSS TÜRKÇE

1. Anlatım Bozukluğu
Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
Dil Bilgisi Bakımından Anlatım Bozukluklar

2. Cümle Bilgisi
Cümle Anlamı (Cümlede Anlam)
Cümle Türleri
Cümlenin Ögeler
Cümle Vurgusu ve Ara Söz (Dolaylı Söz, İstitrat)

3. Kelime Bilgisi
Genel Bilgiler ve Kelime Anlam Türleri
Deyim, Atasözü ve Özdeyişler
Ekler (Yapım Ekleri ve Çeşitleri)
Sözcüğün Yapısı (Basit, Türemiş, Bileşik)

4. Ses Bilgisi
Büyük Ünlü Uyumu – Küçük Ünlü Uyumu
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ses Düşmesi
Ses Türemesi
Ünlü Daralması
Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler, Yardımcı Ünsüz)
Ulama

5. Paragraf
Konu Anlatımı (Örnek Sorularla Zenginleştirilmiş)
Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimelerin Anlamları
Paragraf Sorularının Çözümünde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

6. İmlâ (Yazım) Kuralları

Genel İmla (Yazım) Kuralları
Noktalama İşaretleri

7. İsim (Ad)
İsim Türleri
İsim Çekim Ekleri
İsim Tamlamaları

8. Sıfat (Önad)
Sıfat Türleri
Sıfat Tamlaması

9. Zamir (Adıl)
Zamir Çeşitleri

10. Zarf (Belirteç)
Zarf Çeşitleri

11. Fiil (Eylem)
Fiiller – Genel Açıklama
Fiilde Kipler
Fiillerde Birleşik Zaman
Fillerde Anlam (Kip, Zaman) Kayması
Ek-Fiil (Ek-Eylem)
Yapılarına Göre Fiiller
Fiilde (Eylemde) Çatı

KPSS TARİH

KPSS Soru-Cevap: İslamiyet Öncesi Dönem

KPSS Soru-Cevap: Osmanlı Devleti Dönemi

KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi

KPSS Soru-Cevap: Temel Yurttaşlık Bilgisi

KPSS COĞRAFYA

KPSS Coğrafya Ders Notları Sunusu

KPSS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ (ÖYT)

Öğretim İlkeleri

İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenme – John Dewey

Çoklu Zeka Kuramı (ÇZK) – Gardner

Yapılandırmacı Yaklaşım (Yapılandırmacılık) – Piaget

Öğrenme Yaklaşımları (Programlı, Bilgisayar Destekli, Proje Tabanlı)

Tam Öğrenme Modeli – Bloom

Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim – John Dewey

Anlatım Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Drama Yöntemi

Bağımlı ve Bağımsız Öğrenciler

Sınıfta Öğrenme Stilleri

Öğrenme Stilleri ve Eğitim Başarısı

KPSS’de Çıkmış ÖYT Soruları ve Cevapları

KPSS ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Ölçme – Değerlendirme Genel Bilgiler ve Tanımlar

Çıkmış KPSS Sorularıyla Desteklenmiş Ayrıntılı Konu Anlatımı

Öğrencinin Bilgisini Neden Değerlendiririz?

Öğrenci Bilgisini Ölçme Yolları

Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Test Çeşitleri

Öğrenci Bilgisini Değerlendirme Yöntemleri

Sınıfta Kullanılabilecek Etkili Değerlendirme Teknikleri

Bloom’un Taksonomisi ve Soru Hazırlama

Alternatif Ölçme Değerlendirme

Eğitimde Sorunun Önemi Nereden Kaynaklanmaktadır?

Soru ile Öğretme Yöntemleri Arasındaki İlişki

Soru Türleri

Soru Sorarken Dikkat Edilecek Genel Hususlar

KPSS REHBERLİK

Rehberlik – Genel Bilgi

Rehberlik ve Eğitim

Rehberliğin Tarihçesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)’de Hizmet Türleri

Bireyi Tanıma

Bireyi Tanıma Teknikleri

Gelişim Dönemleri

KPSS Rehberlik Soruları ve Cevapları

KPSS PROGRAM GELİŞTİRME

Eğitimde Temel Kavramlar

Eğitim Programı Tasarımı ve Program Geliştirme Modelleri

Program Tasarısı Hazırlama

Eğitimde Planlama

KPSS SINIF YÖNETİMİ

KPSS Sınıf Yönetimi Ders Notları

Sınıf Yönetimi Modelleri

İdeal Öğretmenin Özellikleri

Öğretmenin Rolü ve Görevleri

18 Haziran 2011 Posted by | KPSS, Ogretmen, Rehberlik | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın