Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Devletin Görev ve Sorumlulukları

Anayasamızda devletin görevlerini incelemek gerekirse;

1 – Adaleti Sağlamak

2 – Güvenlik

3 – Sağlık

4 – Eğitim

DEVLETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Anayasanın 2. maddesi:
Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, İnsan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir

Anayasanın 5. maddesi:
*Devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;
*Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Okumaya devam et

Reklamlar

15 Nisan 2012 Posted by | ders notlari, Sosyal Bilgiler | , , , , , , , , , , , , , , | 3 Yorum