Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Ders Notları

Toplumsal İhtiyaçlarımız Nelerdir, Toplumsal İhtiyaçlarımız Hakkında Bilgi, Sivil Toplum Kuruluşları
  1. Toplumsal İhtiyaçlarımız
  2. Devlet ve Devletin Görevleri
  3. Resmî Kurumlar
  4. Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmî Kurumlar
  5. Sivil Toplum Kuruluşları ve Özellikleri
  6. Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmi Kurumların Benzerlik ve Farklılıkları
  7. Ülkemizdeki Başlıca Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
  8. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  9. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  10. Sosyal Yardımlaşma Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  11. İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  12. Doğal Afetler Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  13. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  14. Çevre Alanında Faaliyet Gösteren STK’ler
  15. Hayırseverlerin Kurduğu Vakıflar 
Reklamlar

24 Nisan 2012 Posted by | 5. Sınıf, ders notlari, Sosyoloji | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Yorum

Devletin Görev ve Sorumlulukları

Anayasamızda devletin görevlerini incelemek gerekirse;

1 – Adaleti Sağlamak

2 – Güvenlik

3 – Sağlık

4 – Eğitim

DEVLETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Anayasanın 2. maddesi:
Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, İnsan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir

Anayasanın 5. maddesi:
*Devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;
*Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Okumaya devam et

15 Nisan 2012 Posted by | ders notlari, Sosyal Bilgiler | , , , , , , , , , , , , , , | 3 Yorum