Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Seminer Dönemi Mesleki Çalışma Konuları

İlköğretimde Seminer Dönemi Mesleki Çalışma Konuları

•Serbest etkinlik saati uygulamaları. indirmek için tıklayınız,

İlköğretim Kurumları Standartları,

•Eğitime erişim ve devamın izlenmesi indirmek için tıklayınız,

•Öğretim Sürecinin Geliştirilmesi ile Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri,

•Ölçme ve değerlendirme (proje ve performans görevleri) indirmek için tıklayınız,

•DynEd İngilizce Dil Eğilimi Sistemi uygulamaları,

•Öğrencilere yönelik yapılan rehberlik çalışmaları.

•Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik eğitim programları.

•İlköğretim mevzuatları (Millî Eğilim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, genelge ve duyurular vb),

•Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun incelenmesi,

•Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik eğitim programları,

•Eğitim öğretim süreçlerine velilerin katılımının artırılması,

26 Haziran 2011 Posted by | Etkinlikler, Ogretmen, Uncategorized | , , , , , , , , | Yorum bırakın