Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Ünite 1: Psikolojinin Konusu Ders Notları, Konu Başlıkları

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ==> Psikolojinin Alanı Konu Anlatımı Ders Notları

İÇİNDEKİLER

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU 

B. PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR

1. Yapısalcı Yaklaşım (Strüktüralizm)
2. Davranışcı Yaklaşım (Bihevyorizm)
3. İşlevsel Yaklaşım (Fonksiyonalizm)
4. Psikanalitik Yaklaşım (Psikanalizm)
5. Bütüncü Yaklaşım (Gestalt)
6. Hümanist Yaklaşım (Hümanizm)
7. Bilişsel Yaklaşım
8. Biyolojik Yaklaşım

C. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Eğitim Psikolojisi
2. Endüstri Psikolojisi
3. Klinik Psikolojisi
4. Sosyal Psikolojisi
5. Danışmanlık Psikolojisi
6. Gelişim Psikolojisi
7. Deneysel Psikoloji
8. Psikometrik Psikoloji

D. PSİKOLOJİNİN YÖNTEMLERİ

1. Gözlem
a. Doğal gözlem
b. Sistematik gözlem:

2. Deney
*Bağımsız değişken
*Bağımlı değişken

3. Biyografi ve Olay İncelemesi
4. Görüşme (Mülâkat)
5. Test
6. İstatistik
7. Korelasyon

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ==> Psikolojinin Alanı Konu Anlatımı Ders Notları

02 Mayıs 2012 Posted by | Psikoloji | , , , , , , , , , , , , , , , , | Yorum bırakın