Ders Başı

Eğitim, Ders Notları, Konu Anlatımı ve Ödev Sitesi

Ünite 4-Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, İnkılap Tarihi Ders Notları 8. Sınıf

ÜNİTE 4-ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
 1. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
 2. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923, Antlaşmanın Maddeleri,  Önemi
 3. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar TBMM Dönemi
  1. Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923
  2. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
  3. Ankara’nın Başkent Olması 13 Ekim 1923
 4. Çok Partili Hayata Geçiş
  1. İlk TBMM’de Gruplar
  2. Halk Partisi’nin Kuruluşu 9 Ağustos 1923
  3. Ordunun Siyasetten Ayrılması 10 Aralık 1924
  4. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 17 Kasım 1924
  5. Şeyh Said İsyanı 13 Şubat 1925
  6. Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi 16 Haziran 1926
  7. Serbest Cumhuriyet Partisi 12 Ağustos 1930
  8. Menemen Olayı 23 Aralık 1930
  9. Çok Partili Hayata Geçilememesinin Sebepleri
  10. Çok Partili Hayata Geçiş 1946
 5. İnkılaplar
  1. Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Sebepleri
   1. Teşkilat-I Esasiye’nin Kabulü  20 Ocak 1921
   2. 1924 Anayasası’nın Kabulü  20 Nisan 1924
   3. Laikliğe Geçiş Aşamaları
   4. İsviçre Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sebepleri
   5. Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesinin Sonuçları
  2. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  3. Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
   1.  Kadın Haklarındaki Gelişmeler
  4. Ekonomi Alanındaki İnkılaplar
Reklamlar

17 Aralık 2011 Posted by | 8. Sınıf, ders notlari, İnkılap Tarihi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Yorum